LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

APATOR i Sagemcom dostarczą spółce ENERGA-OPERATOR blisko milion zdalnych liczników

ENERGA-OPERATOR zawarła umowy na dostawy blisko miliona liczników zdalnego odczytu (LZO) wraz z modemami do komunikacji zastępczej. Już dziś ponad 2,3 mln klientów energii przyłączonych do sieci Spółki korzysta ze zdalnego pomiaru. Do 2026 roku ENERGA-OPERATOR planuje nim objąć wszystkich swoich klientów.

– Przetarg, w ramach którego wyłonieni zostali dostawcy urządzeń, jest największym w historii ENERGA-OPERATOR i jednym z największych postępowań przetargowych na dostawę liczników zdalnego odczytu, spełniających wymagania Rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego w Polsce – podkreśla Ewa Sikora, Dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych ENERGA-OPERATOR – Dzięki dwuletnim kontraktom zapewniona została  ciągłość dostaw liczników oraz modemów w roku 2024 i 2025 co znacząco przybliży ENERGA-OPERATOR do instalacji na sieci 100% liczników zdalnego odczytu do końca 2026 r., zgodnie z przyjętą w Grupie Orlen inicjatywą, mającą na celu m.in. obniżenie kosztów związanych z odczytami inkasenckimi, a co ważniejsze dostosowanie infrastruktury pomiarowej ENERGA-OPERATOR do wyzwań stawianych w ramach transformacji energetycznej w Polsce.

W pierwszej części przetargu zwycięzcą, który zrealizuje 60% zaplanowanego kontraktu tj. 248 tys. liczników 1 fazowych, 320 tys. liczników 3 fazowych oraz 28 tys. modemów jest firma APATOR SA.

Dostawcą pozostałych 40%, tj. 165 tys. liczników 1 fazowych, 213 tys. liczników 3 fazowych oraz 19 tys. modemów będzie Sagemcom Poland sp. z o.o., zwycięzca drugiej części przetargu.  

Liczniki dobrze skomunikowane

Zamówione urządzenia posiadają możliwość komunikacji zarówno z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej (PLC – Power Line Communication), jak też za pomocą modemu LTE. Modemy mogą zostać wykorzystane do komunikacji zastępczej w miejscach, w których nie powstała jeszcze odpowiednia infrastruktura umożliwiająca przesyłanie danych za pomocą linii.

Komunikacja z użyciem linii elektroenergetycznej, która jest podstawowym kanałem wymiany danych w zamówionych urządzeniach, prowadzona będzie w standardzie PRIME 1.4. Jest to najnowszy standard opracowany przez międzynarodową organizację PRIME Alliance, która zrzesza m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, a także największe na świecie przedsiębiorstwa produkujące sprzęt do pomiaru jej zużycia.

Transmisja danych przez urządzenia pomiarowe oparte o standard PRIME 1.4, dzięki wykorzystaniu szerszego pasma, jest dużo bardziej odporna na ewentualne zakłócenia wprowadzone do sieci przez urządzenia klientów przyłączonych do sieci operatora, takie jak np. coraz częściej stosowane oświetlenie LED.

Liczniki zdalnego odczytu pracujące w tym standardzie wykorzystują częstotliwość podzieloną na 8 kanałów, w których mogą się komunikować. Dodatkowym atutem standardu PRIME 1.4 jest możliwość przesyłania większej ilości informacji.

Podobnie jak w przypadku dotychczas stosowanych przez ENERGA-OPERATOR LZO, komunikacja na każdym poziomie prowadzona będzie w oparciu szereg zabezpieczeń m.in. szyfrowanie danych, a także odpowiednie mechanizmy weryfikacji i reglamentacji dostępu.

Tagi: news