Ponad 3 miliardy złotych na sieć wysokiego napięcia

ENERGA-OPERATOR przeprowadzi w najbliższych latach szereg inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją sieci wysokiego napięcia (110 kV), która ma obecnie największy wpływ na potencjał przyłączeniowy dla OZE. Tylko na ten cel planuje przeznaczyć ponad 3 miliardy złotych. Spółka szacuje, że do 2028 roku łączna moc przyłączonych i pracujących w jej sieci OZE przekroczy 13 GW.

Aktualizacja Planu Rozwoju ENERGA-OPERATOR zakłada realizację ponad 220 zadań rozwojowych dot. sieci wysokiego napięcia (110 kV) do 2028 roku na łączną kwotę rzędu 3,3 miliarda zł. Obejmują one budowę nowych lub przebudowę istniejących linii oraz budowę lub rozbudowę stacji 110/15 kV.  Realizacja tych inwestycji będzie mieć kluczowy wpływ na możliwości przyłączania OZE zarówno do sieci 110 kV, jak i do sieci średniego napięcia. ENERGA-OPERATOR przewiduje, że w 2028 roku łączna moc OZE przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej przekroczy 13 GW.

Potencjał na przyszłość

Dodatkowo Plan Rozwoju na lata 2023–2028 – poza realizacją zadań we wskazanym okresie – przewiduje również opracowanie dokumentacji projektowej dla ponad 50 kolejnych inwestycji w sieci wysokiego napięcia, które realizowane będą już po roku 2028 w celu stworzenia przyszłego potencjału przyłączeniowego w sieci elektroenergetycznej

Źródło: Materiały prasowe

O autorze