[DIY] Robot MiniSumo – tajniki konstrukcji

Tematem artykułu jest konstrukcja robota minisumo, który wystartował w marcowych zawodach Robomaticon 2015. Zgodnie z regulaminem zawódów robot może mieć wymiary 10×10 cm, nieograniczoną wysokość i masę do 500g.