LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

[ZAKOŃCZONY] Bascom AVR Design Contest 2015 – pula nagród to 3000PLN!

Konkurs zakończony – wyniki konkursu są dostępne pod adresem.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w naszym kolejnym konkursie, który zorganizowaliśmy wspólnie ze sklepem Kamami.pl, Wydawnictwem BTC oraz firmą MCS Electronics.

            

 

Najważniejsze informacje

 1. Organizatorem konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
 2. Konkurs polega na napisaniu artykułu lub artykułów związanych z programowaniem mikrokontrolerów AVR w języku Bascom.
 3. Artykuły wybrane przez organizatora będą opublikowane na łamach portalu MIKROKONTROLER.pl.
 4. Artykuły na konkurs można przysyłać do 30.04.2015.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.05.2015.
 6. Oferujemy atrakcyjne nagrody.

 

Nagrody

Miejsce I – wartość nagrody ok. 1300 PLN!

 1. Dyplom za I miejsce w ogólnopolskim konkursie
 2. Zestaw gadżetów portalu MIKROKONTROLER.pl
 3. Możliwość rozpoczęcia dalszej współpracy na umowę o dzieło
 4. Pełna wersja kompilatora Bascom AVR wraz z bibliotekami USB Add OnI2CSLAVE i PS2/AT Mouse and Keyboard Emulator
 5. Zestaw uruchomieniowy ZL3AVR
 6. Programator KamProg
 7. Dwie dowolne książki Wydawnictwa BTC

 

Miejsce II – wartość nagrody ok. 1000 PLN!

 1. Dyplom za II miejsce w ogólnopolskim konkursie
 2. Zestaw gadżetów portalu MIKROKONTROLER.pl
 3. Możliwość rozpoczęcia dalszej współpracy na umowę o dzieło
 4. Pełna wersja kompilatora Bascom AVR
 5. Zestaw uruchomieniowy ZL2AVR
 6. Programator KamProg
 7. Dowolne dwie książki Wydawnictwa BTC

 

Miejsce III – wartość nagrody ok. 600 PLN!

 1. Dyplom za III miejsce w ogólnopolskim konkursie
 2. Zestaw gadżetów portalu MIKROKONTROLER.pl
 3. Możliwość rozpoczęcia dalszej współpracy na umowę o dzieło
 4. Kompilator Bascom AVR PL
 5. Zestaw uruchomieniowy ZL11AVR
 6. Programator KamProg
 7. Dowolne dwie książki Wydawnictwa BTC

Dodatkowo autorzy wszystkich artykułów zakwalifikowanych do publikacji na portalu mikrokontroler.pl otrzymają możliwość złożenia zamówienia w sklepie Kamami,pl ze zniżką w wysokości 10%.

 

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
 2. Patronem medialnym konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl .
 3. Konkurs polega na napisaniu artykułu lub artykułów związanych z programowaniem mikrokontrolerów AVR w języku Bascom.
 4. Artykuły wybrane przez organizatora będą opublikowane na łamach portalu MIKROKONTROLER.pl.
 5. Artykuły na konkurs można przysyłać do 30.04.2015.
 6. Artykuły na konkurs należy przesłać mailem na adres: mikrokontroler@mikrokontroler.pl.
 7. Artykuł zgłoszony do konkursu musi spełniać poniższe warunki:
  1. Minimalna długość zgłoszonego tekstu to 1800 znaków (nie licząc listingów).
  2. Artykuł musi być napisany w języku polskim zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Artykuł należy przysłać w formie pliku doc (Microsoft Word), odt (Open Office) lub jako plik tekstowy.
  3. Grafiki (rysunki, zdjęcia, filmy) oraz pliki programów związane z artykułem muszą być przesłane jako załączniki.
  4. Tematem artykułu może być dowolny projekt z mikrokontrolerem z rodziny AVR. Program sterujący pracą mikrokontrolera musi być napisany w języku Bascom.
 8. Artykuły zgłoszone do konkursu mogą być przed publikacją modyfikowane przez organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia wybranych artykułów do udziału w konkursie.
 10. Rozstrzygnięcie i publikacja wyników konkursu nastąpią 18.05.2015.
 11. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym z portalu MIKROKONTROLER.pl.
 12. Nagrody zostaną wysłane do 20.05.2015. Za wysyłkę nagród odpowiada redakcja portalu MIKROKONTROLER.pl, ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod adresem redakcyjnej poczty elektronicznej.
 13. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik potwierdza przeczytanie regulaminu, zgadza się na podporządkowanie jego postanowieniom i wyraża zgodę na jego treść.
 14. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do redakcji portalu MIKROKONTROLER.pl.
 15. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. nr 14 poz 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.