Cedar Technologies: nowoczesne wsparcie dystrybucji

W artykule przedstawiamy firmę Cedar Technologies, która na początku tego roku uruchomiła swój polski oddział, a zajmuje się lokalną reprezentacją firm półprzewodnikowych. Dzięki nowoczesnemu podejściu do wspierania lokalnej dystrybucji przez firmę Cedar Technologies, konstruktorzy w Polsce mają możliwość uzyskania szeroko rozumianego wsparcia ze strony firm, które postrzegają nasz rynek jako perspektywiczny.