STM32 i GPS

Wykonany projekt przedstawia wykorzystanie modułu KAmodGPS w celu określenia współrzędnych geograficznych, które wyświetlane są na wyświetlaczu modułu KAmodLCD1, do projektu został wykorzystany zestaw ZL27ARM.

Obsługa RTC w STM32

Projektując urządzenia elektroniczne często wymagane jest odmierzanie czasu. Do tego celu wygodnie jest zastosować mikrokontroler. Do niedawna odmierzanie czasu można było zrealizować programowo w mikrokontrolerze lub konieczne było zastosowanie zewnętrznego dodatkowego układu scalonego. Obecnie nowoczesne mikrokontrolery mają wbudowane w swoją strukturę układ zegara czasu rzeczywistego (RTC – Real-Time Clock), dzięki czemu koszt wyprodukowania urządzeń może być niższy, a sama produkcja stała się łatwiejsza ze względu na mniejszą liczbę elementów do montażu oraz mniejsze wymiary płytek drukowanych.