Zestaw testowy audio

Każdy elektronik próbował przynajmniej raz w życiu samodzielnie wykonać i uruchomić jakiś wzmacniacz audio. Najczęściej samo wykonanie takiego urządzenia nie stanowi dużej trudności, prawdziwe kłopoty zaczynają się w chwili rozpoczęcia procedury uruchomienia i testowania.

Precyzyjny wzorzec czasu

Standardowe rezonatory kwarcowe zapewniają dokładność i stabilność częstotliwości wystarczające w większości typowych aplikacji. Jeśli zależy nam jednak na dużej precyzji pomiaru czasu (o wartości co najwyżej kilku ppm), trzeba sięgnąć po rozwiązania specjalne. Jedno z najtańszych przedstawiamy w artykule.

Miernik pojemności kondensatorów

Konstrukcja przyrządu łączy w sobie cechy systemu cyfrowego i analogowego (rys. 1). Cyfrowa część urządzenia odpowiada za generowanie przebiegów czasowych sterujących pracą miernika. W przyrządzie wykorzystano następującą zasadę pomiaru pojemności: w 1-sekundowych odstępach badany kondensator jest rozładowywany przez ok. 200ms, następnie ładowany prądem o stałej wartości, dzięki czemu napięcie na nim rośnie liniowo. Wynik pomiaru jest ustalany poprzez odpowiednio wyskalowany potencjometr lub przez napięcie na testowym wyjściu przyrządu (J3, +MON).