Bezprzewodowy gong drzwiowy

Schemat proponowanego rozwiązania przedstawiono na rys. 1. W górnej części tego rysunku znajduje się schemat części nadawczej, a w części dolnej – schemat odbiornika-dekodera z wyjściem audio.

Rys. 1. Schemat elektryczny bezprzewodowego gongu

Rys. 1. Schemat elektryczny bezprzewodowego gongu

Układ US1 jest scalonym, 12-bitowym koderem współpracującym z hybrydowym nadajnikiem radiowym US3. Przełącznik SW1 odpowiada za ustalenie adresu w nadawanym sygnale, a stan logiczny na wyprowadzeniach S1..3 określa rodzaj emitowanego przez odbiornik gongu sygnału. I tak, zwarcie S1 do masy zasilania i podanie ujemnego impulsu (zwarcie do masy) na wejście TE powoduje wygenerowanie sygnału „ding-dong”. Podobna operacja, ale ze zwartym do masy wejściem S2 powoduje wygenerowanie sygnału „ding-ding”, a w przypadku zwarcia do masy S3 sygnał akustyczny na wyjściu odbiornika gongu do złudzenia przypomina dźwięk gongu westminsterskiego. Jednoczesne zwarcie do masy kilku wejść powoduje nieprawidłową pracę dekodera i związany z nią brak sygnału lub generowanie przypadkowych dźwięków. Zakodowany sygnał podawany jest na wejście DIN US3, skąd – drogą radiową poprzez antenę – jest przekazywany do modułu odbiorczego.
W części odbiorczej (dolna część rys. 1) także znajduje się przełącznik do ustalania adresu – SW2 (powinien być on ustawiony w taki sam sposób, jak w części nadawczej). Z wyjścia DOUT odbiornika hybrydowego US5 zdemodulowany sygnał podawany jest na wejście dekodera-komparatora-generatora dźwięków US4. Jeżeli zadany przez SW2 adres jest identyczny z zawartym w odebranej ramce danych, a kod polecenia odpowiada jednemu z zapisanych w US4 dźwięków, układ US4 odtwarza odpowiedni dźwięk. Rolę wzmacniacza mocy sterującego pracą głośnika spełnia tranzystor T1. Ze względu na jego stosunkowo niewielką moc, minimalna impedancja głośnika nie może być mniejsza od 40?. W miejsce standardowego głośnika można także zastosować przetwornik piezoceramiczny.
W nadajniku rolę stabilizatora napięcia zasilającego spełnia układ US2. Napięcie zasilające moduł nadawczy nie jest stabilizowane i nie powinno być mniejsze od 9V. Napięcie zasilające US4 i US5 jest stabilizowane przez US6. Zarówno nadajnik, jak i odbiornik mogą być zasilane z baterii, ponieważ maksymalne pobierane przez nie prądy wynoszą w stanie aktywnym odpowiednio: 5 mA i 4 mA (bez głośnika).

 

Rys. 2. Schemat montażowy płytki drukowanej

Rys. 2. Schemat montażowy płytki drukowanej

Gong zmontowano na dwóch jednostronnych płytkach drukowanych, których schemat montażowy przedstawiono na rys. 2.

Rys. 3. Wzory mozaiki ścieżek płytek drukowanych (odbicie lustrzane)

Rys. 3. Wzory mozaiki ścieżek płytek drukowanych (odbicie lustrzane)

 

Wykaz elementów

Kondensatory
C1, C6 47µF/16V
C2, C3, C5 100nF
C4 22µF/16V
C7, C8 10µF/16V
Rezystory
R1 270k?
R2 390k?
R3 2,2k?
Półprzewodniki
US1 M1E (ETC)
US2, US6 78L05
US3 RT1-433 (Telecontroli)
US4 M1D-95 (ETC)
US5 RR3-433 (Telecontroli)
T1 BC337
Inne
SW1, SW2 SW DIP-8
Gl głośnik o impedancji 40?

Do pobrania

O autorze