LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Programator mikrokontrolerów 89C51/52/55

Programator jest przeznaczony do programowania wszystkich wersji produkowanych przez firmę Atmel mikrokontrolerów 89C51, 89C52 i 89C55 (oprócz 89C55WD). Programator opracował Wichit Sirichote z King Mongkut’s Institute of Technology i udostępnił pod nazwą Easy-Downloader 2.0.

Rys. 1. Schemat elektryczny programatora

Rys. 1. Schemat elektryczny programatora

Schemat elektryczny programatora pokazano na rys. 1. Jego pracą steruje mikrokontroler U1 (89C51 lub 89C52) z wpisanym do pamięci programem ez52.hex, który jest dostępny bezpłatnie w Internecie pod adresem http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/easy2/ez52.hex. Układ U4 spełnia rolę stabilizatora napięcia zasilającego elementy programatora, a U3 – programowanego stabilizatora napięcia programującego. Za przełączanie wartości tego napięcia odpowiada tranzystor T1 sterowany z wyjścia P3.3 mikrokontrolera U1. Napięcie podawane na złącze JP1 powinno być wyprostowane, wstępnie wyfiltrowane i mieć wartość co najmniej 17 VDC przy prądzie o natężeniu 100 mA. Dioda świecąca D1 sygnalizuje włączenie zasilania programatora. Wymiana danych pomiędzy mikrokontrolerem U1 i komputerem PC odbywa się poprzez interfejs szeregowy RS232. Rolę konwertera napięciowego RS232<->TTL spełnia układ U5 typu DS275. Jest to dość nietypowe rozwiązanie, ale wybrano je ze względu na niewielką obudowę układów DS275 i możliwość zamówienia ich bezpłatnej dostawy jako próbek.

Rys. 2. Schemat montażowy płytki

Rys. 2. Schemat montażowy płytki

Schemat montażowy płytki programatora pokazano na rys. 2. Podczas montażu programatora warto zwrócić uwagę na konieczność precyzyjnego zamontowania układów U3 i U4 – nie mogą się one stykać radiatorami.
Pracą programatora steruje bezpłatne oprogramowanie, zgodne z Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, jest ono dostępne na stronie autora:  http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/ez4/ez4.html.

Rys. 3. Mozaika ścieżek na płytce drukowanej (strona elementów)

Rys. 3. Mozaika ścieżek na płytce drukowanej (strona elementów)

 

Rys. 4. Mozaika ścieżek na płytce drukowanej (strona lutowania)

Rys. 4. Mozaika ścieżek na płytce drukowanej (strona lutowania)

Wykaz elementów

Rezystory
R1 8,2k?
R2 250?/1%
R3 2,15k?/1%
R4 1,15k?/1%
R5 1k?
R6 10k?
DR1 8x10k? (R-pack w obudowie SIL9)
Kondensatory
CE1, CE3, CE5 10µF/16V
CE2 1µF/25V
CE4 100µF/25V
C1, C2 30pF
C3 100nF
Półprzewodniki
U1 AT89C51 (DIP40, z programem ez52.hex)
U3 LM317T
U4 LM7805CT
U5 DS275
T1 2N2222
D1 dowolna dioda LED
Inne
X1 11,0592 MHz
U2 podstawka ZIF40
JP1 złącze zasilania
JP2 DB9M