Obsługa graficznego wyświetlacza z telefonu Nokia 3310 za pomocą mikrokontrolerów STM32

Matryca wyświetlacza LCD z telefonu Nokia 3310 ma wymiary 84×48 pikseli, co umożliwia na komfortowe wyświetlenie 14 czytelnych znaków alfanumerycznych w 6 liniach. W porównaniu z możliwościami popularnych wyświetlaczy alfanumerycznymi (najczęściej 2×16 lub 2×20 znaków) jest to duża ilość informacji. Ponieważ wyświetlacz (fot. 1) został zaprojektowany do urządzenia przenośnego, to pole wyświetlania matrycy LCD nie jest zbyt duże (30x24mm), grubość całego modułu jest również niewielka (ok. 3 mm).

Fot. 1. Wygląd modułu wyświetlacza z telefonu Nokia 3310

Fot. 1. Wygląd modułu wyświetlacza z telefonu Nokia 3310

Dostępne m.in. w Internecie opisy wyświetlaczy pochodzących z telefonu Nokia 3310 podają, że ma on wbudowany sterownik typu PCD8544 produkowany przez firmę NXP (Philips). Jak się okazuje, nie zawsze jest to prawda, a jak wybrnąć z takiej sytuacji pokażemy wle dalszej części opisu.
Przypomnijmy pokrótce budowę i sposób sterowania pracą sterownika PCD8544. W jego strukturę wbudowano:

  • sterownik matrycy LCD, zawierający wzmacniacze kolumn i wierszy, układ wytwarzania napięć zasilających matrycę i układ kompensacji kontrastu w funkcji temperatury,
  • pamięć obrazu SRAM,
  • szeregowy interfejs komunikacyjny funkcjonalnie zbliżony do SPI.

Interfejs komunikacyjny sterownika PCD8544 został uzupełniony – w stosunku do klasycznego SPI – o dodatkowe linie:

  • nSCE – linia wyboru układu (aktywna w stanie logicznym „0”) – odpowiednik Chip Select,
  • D/nC – linia wyboru przeznaczenia wysyłanych danych: pamięć RAM wyświetlacza – dane (D/nC=1) lub rejestr sterujący – przesył rozkazów (D/nC=0),
  • RES – linia zerująca sterownik.

O autorze