Przykład 0 – wspólna biblioteka do wszystkich przykładów

Mimo, że układy z rodziny STM32 są bardzo rozbudowanymi mikrokontrolerami, pisanie dla nich programów jest stosunkowo łatwe. Dzieje się tak dzięki udostępnieniu przez firmę STMicroelectronics odpowiednich bibliotek ułatwiających stosowanie licznych i rozbudowanych układów peryferyjnych wbudowanych w mikrokontrolery. Najczęściej stosowaną biblioteką jest STM32F10x Standard Peripherals Library. Kompletna biblioteka wraz z obszerną dokumentacją jest do pobrania ze strony firmy STMicroelectronics – jest to plik o wielkości 12MB (wersja 3.1.2). Na potrzeby zamieszczonych przykładów można pobrać okrojoną bibliotekę – odpowiedni odnośnik znajduje się na dole strony.
Wszystkie przykłady zostały przygotowane z wykorzystaniem demonstracyjnej wersji kompilatora firmy Keil (MDK 4.01). Wersja demonstracyjna nie ma ograniczeń czasowych i umożliwia pracę z projektami, których kod wynikowy nie jest większy niż 32kB. Dodatkową zaletą jest wbudowana współpraca z programatorem/debuggerem ZL30PRG (odpowiednik ST-Link produkowany za zgodą firmy STMicroelectronics przez Kamami).

Rozmieszczenie plików na dysku
Dla utrzymania porządku w plikach źródłowych wielu projektów korzystających ze wspólnej biblioteki zaleca się zachowanie odpowiedniego rozmieszczenia plików źródłowych w katalagach. Proponowana w przykładowych projektach struktura plików jest następująca (tutaj projekt Lab1_GPIO ):

Pliki źródłowe umieszczono w katalogu _Application , natomiast pliki związane z projektem oraz pliki wynikowe umieszczone w katalogu Project .

Wzajemne położenie katalogu z projektem (tutaj Lab1_GPIO ) i katalogu z biblioteką STM32F10x Standard Peripherals Library (tutaj katalog  Libraries ):

O autorze