Przykład 1 – wykorzystanie linii GPIO (LED)

Celem niniejszego ćwiczenia będzie migotanie diodami LED. Sposób dołączenia diod LED do mikrokontrolera jest następujący:

$6

 Główna funkcja programu jest pokazana na list. 1.

List. 1. Funkcja główna przykładowego programu

Jak widać w nieskończonej pętli while naprzemiennie są włączane diody LED D1 i D2. Dioda D1 jest dołączona do linii 14 portu E (PE14), dioda D2 jest dołączona do linii 15 portu E (PE15). Diody są zapalane niskim poziomem napięcia na linii, który można uzyskać funkcją:

np. wyzerowanie linii 15 portu E następuje po wykonaniu funkcji:

Na szczególną uwagę zasługuje 4 linia z listingu 1, w której jest wywoływana funkcja GPIO_Configuration() inicjalizująca odpowiednie linie wejścia-wyjścia. W opisywanym przypadku konieczne jest ustawienie linii 14 i 15 portu E w tryb wyjściowy. Jest to dokonywane za pomocą:

Dodatkowo konieczne jest dołączenie sygnału zegarowego do modułu portów wejścia-wyjścia (domyślnie sygnał zegarowy jest odłączony, aby mikrokontroler pobierał mniej prądu):

Do pobrania

O autorze