Monitor stanu wejść i wyjść sterownika LOGO!

Stany wejść i wyjść sterowników LOGO! można monitorować dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi. Rozwiązanie takie nie zawsze jest dogodne, ponieważ niewielkie wymiary wyświetlacza i brak (w wielu, zwłaszcza starszych wersjach sterownika) jego podświetlenia wymuszają na użytkowniku konieczność takiego ulokowania sterownika, aby miał go w bezpośrednim zasięgu wzroku. Zamiast tego proponujemy wykonanie prostego adaptera, który pozwoli wyprowadzić na zewnątrz obudowy LOGO! sygnały sterujące diodami LED, które można ulokować w dowolnym miejscu, wygodnym dla operatora.

Prezentowane rozwiązanie może zastosowane w sterownikach LOGO! w wersjach od 0BA3, do 0BA6, wyposażonych w wyjścia przekaźnikowe lub tranzystorowe. W przypadku stosowania go w wersjach LOGO! zasilanych napięciem sieciowym, trzeba uwzględnić możliwość wystąpienia porażenia elektrycznego. Wynika to z faktu, że zasilacz sieciowy wbudowany w LOGO! nie ma separacji galwanicznej od sieci zasilającej (zastosowano w nim układ z rodziny TOPswitch FX).

Uwaga!
Przedstawione rozwiązanie nie powinno być stosowane w sterownikach LOGO! zintegrowanych z zasilaczem sieciowym (wersje
LOGO! 230). Występuje ryzyko porażenia!

Rys. 1. Schemat elektryczny monitora

Rys. 1. Schemat elektryczny monitora

Urządzenie, którego wykonanie proponujemy, jest bardzo proste – jego schemat elektryczny pokazano na rys. 1. Ze względu na prostotę układową zrezygnowano z wykonywania specjalnej płytki drukowanej – całość bez trudu można zmontować na płytce uniwersalnej, dostosowanej do obudowy „panelu operatorskiego”.

Fot. 2. Złącze wewnątrz LOGO!, do którego dołączono monitor

Fot. 2. Złącze wewnątrz LOGO!, do którego dołączono monitor

Wejścia inwerterów 74HCT14 należy dołączyć do złącza szpilkowego (fot. 2), do którego styków są przypisane sygnały zgodnie z rys. 3. Diody LED monitorujące linie Ix (x=0…8) sygnalizują stany wejść sterownika, diody LED dołączone do Qx (x=1…4) stany wyjść przekaźnikowych lub tranzystorowych.

Rys. 3. Przypisanie sygnałów do styków złącza

Rys. 3. Przypisanie sygnałów do styków złącza

Układ buforujący najlepiej jest zamontować w obudowie LOGO!, na zewnątrz natomiast wyprowadzić wyłącznie diody LED.

O autorze