Inteligentny 4-kanałowy sterownik LED

Scalone sterowniki LED są oferowane przez wielu producentów półprzewodników, którzy coraz większe znaczenie przykładają do zminimalizowania nakładu pracy konstruktorów i programistów. Jednym z nowocześniejszych rozwiązań tego typu jest rodzina układów PCA9633 firmy NXP.

Rys. 1. Schemat blokowy układu 
PCA9633

Rys. 1. Schemat blokowy układu PCA9633

 

Schemat blokowy układu PCA9633 pokazano na rys. 1. Jest to 4-kanałowy sterownik LED z wyjściami push-pull (z możliwością przełączenia w tryb open drain), wyposażony w programowalne generatory PWM umożliwiające regulację jasności świecenia każdej LED oraz (niezależnie) całego ich zespołu, a także miganie z zadaną częstotliwością – wszystko bez konieczności ingerencji mikrokontrolera. Wydajność prądowa wyjść wynosi 25 mA w kierunku do masy zasilania i 10 mA, gdy bufor wyjściowy pracuje jako źródło prądu.
Generatory PWM są taktowane przez wewnętrzny generator o częstotliwości 25 MHz, współpracujący z programowalnymi dzielnikami częstotliwości. Programowanie wszystkich nastaw sterownika jest możliwe dzięki wyposażeniu układu PCA9633 w interfejs I2C Fm (Fast Mode, do 1 MHz). Układ PCA9633 w obudowie 16-wyprowadzeniowej jest wyposażony w wejście nOE, za pomocą którego można dezaktywować wszystkie wyjścia. Zakres regulacji współczynników PWM mieści się w zakresie 0…99,6%, a częstotliwości migania od 0,1 do 24 Hz.

Rys. 2. Schemat elektryczny 
sterownika

Rys. 2. Schemat elektryczny sterownika

Schemat elektryczny sterownika pokazano na rys. 2. Jumpery JP1…3 umożliwiają zmianę adresu bazowego sterownika, dzięki czemu można zastosować ich kilka, dołączonych do jednej magistrali I2C. Zalecana wartość napięcia zasilania modułu wynosi 5V. Linie magistrali I2C są podciągnięte do plusa zasilania za pomocą rezystorów R1 i R2, rezystory R6, R7 i R8 podciągają wejścia adresowe A2…A0 do plusa, wymuszając na nich wysokie stany logiczne.
Na rys. 3, 4 i 5 pokazano odpowiednio schemat montażowy płytki sterownika, układ ścieżek od strony elementów, układ ścieżek od strony lutowania.

Rys. 3. Schemat 
montażowy od strony elementów

Rys. 3. Schemat montażowy od strony elementów

Rys. 4. Widok ścieżek 
od strony elementów

Rys. 4. Widok ścieżek od strony elementów

Rys. 5. Widok ścieżek 
od strony lutowania

Rys. 5. Widok ścieżek od strony lutowania

Wykaz elementów

Rezystory
R1, R2, R6, R7, R8 10k? 0805
R3, R4, R5, R9 470? 0805
Kondensatory
C3, C4 10µF/10V SMDA
C1, C2 100nF 0805
Półprzewodniki
D1, D2, D3, D4 LED (0805 lub 1206)
U1 PCA9633D16
Inne
Con1 gold-pin 4×1
JP1, JP2, JP3 gold-pin 3×1

Do pobrania

O autorze