Jednoukładowy „kombajn” z RTC

W modeliku opisanym w artykule zastosowano mało znany w naszym kraju zegar czasu rzeczywistego zintegrowany z pamięcią EEPROM o pojemności 8 kb oraz kwarcem wbudowanym w obudowę układu scalonego. Umożliwiło to zbudowanie kompletnego RTC składającego się z jednego układu scalonego, dwóch rezystorów i trzech kondensatorów… Schemat elektryczny modułu pokazano na rys. 1. Zastosowano w nim układ produkowany przez firmę STMicroelectronics M41T56C64, którego schemat blokowy pokazano na rys. 2.

Rys. 1. Schemat elektryczny  modułu

Rys. 1. Schemat elektryczny modułu

Rys. 2. Schemat blokowy układu  M41T56C64

Rys. 2. Schemat blokowy układu M41T56C64

Układ U1 komunikuje się z otoczeniem za pomocą magistrali I2C (wyprowadzonej na złącze JP1), której linie są podciągane do plusa zasilania za pomocą rezystorów R1 i R2. Za pomocą linii I2C zewnętrzny mikrokontroler może komunikować się z RTC lub pamięcią EEPROM wbudowaną w układ M41T56C64. Zastosowano pamięć będącą odpowiednikiem popularnego układu M24C64, której trzy najmłodsze bity adresu bazowego użytkownik może określać samodzielnie – w przykładowym rozwiązaniu ma on stałą wartość 1010000b. Układ U1 jest przystosowany do zasilania napięciem o wartości 5 V (złącze JP2), a dzięki zintegrowanemu wewnątrz układu przełącznikowi zasilania, można podtrzymywać pracę RTC za pomocą baterii 3 V dołączonej do złącza JP3. Pobór prądu podczas pracy RTC z baterii nie przekracza 450 nA, a przy zasilaniu z linii +5 V od 310 µA (odczyt RTC via I2C) do 2,4 mA (odczyt/zapis EEPROM).
Na rys. 3, 4 i 5 pokazano odpowiednio schemat montażowy płytki sterownika, układ ścieżek od strony elementów, układ ścieżek od strony lutowania.

Rys. 3. Schemat montażowy od strony elementów

Rys. 3. Schemat montażowy od strony elementów

Rys. 4. Widok ścieżek od strony elementów

Rys. 4. Widok ścieżek od strony elementów

Rys. 5. Widok płytki drukowanej od strony  lutowania

Rys. 5. Widok płytki drukowanej od strony lutowania

Wykaz elementów

Rezystory
R1, R2 10k?
Kondensatory
C1 10uF/10V SMDA
C2, C3 100nF 0805
Półprzewodniki
U1 M41T56C64 SOL-18
Inne
JP1, JP2, JP3 złącza gold-pin 1×2

Do pobrania

O autorze