Energooszczędny, miniaturowy migacz LED-owy

 

Podstawowe aplikacje legendarnego timera 555 znają wszyscy „praktykujący” elektronicy. Tym razem zastosowaliśmy jego ultraminiaturowy odpowiednik – układ MIC1557 produkowany przez firmę Micrel. Proponujemy wykonanie na tym timerze energooszczędnego migacza LED, który może stabilnie pracować w szerokim zakresie napięć zasilających.

 

 

Rys. 1. Schemat elektryczny 
urządzenia

Rys. 1. Schemat elektryczny urządzenia

 

 

Schemat elektryczny proponowanego rozwiązania pokazano na rys. 1. Układ MIC1557 jest uproszczoną wersją klasycznego 555, skonfigurowaną do kluczowanej pracy astabilnej. Częstotliwość generowanych impulsów ustalają wartości elementów R1 i C2, rezystor R2 służy do ustalenia wartości natężenia prądu płynącego przez diodę LED (D1). Na rys. 2 pokazano przebieg napięcia na kondensatorze C2, wyraźnie widać ładowanie i rozładowywanie jego pojemności oraz progi zadziałania wewnętrznych komparatorów układu MIC1557.

 

 

Rys. 2. Przebieg napięcia 
na kondensatorze C2

Rys. 2. Przebieg napięcia na kondensatorze C2

 

 

Urządzenie zmontowano na płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na rys. 3. W egzemplarzu modelowym zastosowano diodę LED w obudowie SMD 1206, ale nie jest to wymóg konieczny. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano bardzo małą „grubość” całego urządzenia, co ułatwia jego montaż, np. w samochodzie lub motocyklu jako symulatora alarmu.

 

 

Rys. 3. Schemat montażowy 
od strony elementów

Rys. 3. Schemat montażowy od strony elementów

 

 

 

Rys. 4. Widok ścieżek od 
strony elementów

Rys. 4. Widok ścieżek od strony elementów

 

 

 

Rys. 5. Widok ścieżek od 
strony lutowania

Rys. 5. Widok ścieżek od strony lutowania

 

 

Zalecana wartość napięcia zasilającego mieści się w przedziale od 3 do 15 VDC, w zależności od typu diody D1 może okazać się konieczna modyfikacja zmiany rezystancji R2.

 

Wykaz elementów

Rezystory
R1 1M?/0805
R2 1,2k?/0805
Kondensatory
C1 10µF/10V SMD-A
C2 1µF/10V 0805
Półprzewodniki
U1 MIC1557
Inne
JP1 gold-piny 2×1

 

 

Do pobrania

O autorze