Dotykowy regulator oświetlenia

Rys. 4. Widok płytki drukowanej od 
strony elementów

Rys. 4. Widok płytki drukowanej od strony elementów

 

 

Rys. 5. Widok płytki drukowanej od 
strony lutowania

Rys. 5. Widok płytki drukowanej od strony lutowania

 

 

Podczas montażu należy pamiętać o konieczności zachowaniu dużej ostrożności podczas doboru elementów i uruchamiania konstrukcji. Rezystory R2 i R3 powinny pochodzić ze specjalnych serii wysokonapięciowych, tak aby zapewnić maksymalnie wysoką odporność na ewentualne przepięcia. W przypadku braku tego typu rezystorów można zastosować dowolne inne rezystory o mocy min. 0,5 W.
W pewnych sytuacjach układ regulatora może okazać się źródłem zakłóceń radiowoelektrycznych, co będzie wymagało zastosowania układu odkłócającego. Na rys. 6 przedstawiono przykład takiego rozwiązania, z zastosowaniem elementów zalecanych przez Siemensa.

 

Rys. 6.

Rys. 6.

 

 

Tab.1.

Stan wejścia MODE (pin 2) Tryb pracy układu
Vss A
Nie podłączony Vdd B

Wykaz elementów

Rezystory
R1 2M2
R2, R3 4M7/0,5 W
R4 330 k
R5 1M5
R6 470 k
R7 120 k
R8 680 ?/0,5 W
Kondensatory
C1 220 nF/250 VAC  (400 VDC)
C2 100 µF/16 V
C3, C5 100 nF
C4 6n8
Półprzewodniki
D1 1N4007
D2 Dioda Zenera 5V6
D3 1N4148
Tr1 Triak 2..5 A/400 V
US1 SLB0587 – Siemens
Inne
B1 1A + oprawka do druku

 

 

Do pobrania

O autorze