Uniwersalny odbiornik – dekoder kodu RC-5

Z układami zdalnego sterowania wykorzystującymi jako nośnik informacji promieniowanie podczerwone spotykamy się codziennie. Każdy telewizor, magnetowid, tuner satelitarny i wiele innych urządzeń można konfigurować dzięki popularnym „leniuchom”.
Jak łatwo się domyślić istnieje bardzo wiele standardów transmisji danych. Najbardziej popularny z nich to, opracowany przez Philipsa, kod transmisyjny RC-5. Większość nowych urządzeń sterowanych podczerwienią potrafi już obsłużyć ten standard, widać także dość wyraźną tendencję do przechodzenia coraz większej ilości producentów na ten standard.
Proponujemy więc wykonanie niezwykle użytecznego urządzenia – jest to uniwersalny odbiornik i jednocześnie dekoder sygnału nadawanego przez standardowy nadajnik RC-5. Schemat ideowy znajduje się na rys. 1. „Sercem” urządzenia jest specjalizowany układ firmy Philips – SAA3049. Zadaniem tego układu jest zdekodowanie szeregowego sygnału z wejścia INP i przedstawienie go w postaci równoległej na wyjściach D0..5 oraz wejściach – wyjściach A0..4. Na wyjściach D0..5 pojawia się, w postaci binarnej, przekazany przez nadajnik rozkaz. Piny oznaczone A0..4 mogą spełniać rolę wyjść (pojawia się na nim podgrupa sygnału określająca adres pod jaki skierowana została informacja) lub wejść ustalających lokalny adres odbiornika. Dzięki temu możliwe jest wysłanie rozkazu np. 1AH do kilku odbiorników o różnych adresach (z zakresu 0..31).
Układ SAA3049 potwierdza prawidłowe zdekodowanie sygnału poprzez podanie „0” logicznego na wyprowadzenie RECVD.
Można ten sygnał wykorzystać np. do sterowania zewnętrznego rejestru „latch” lub jako sygnał zgłoszenia przerwania w systemie mikroprocesorowym.
Sygnał docierający do wejścia INP układu US1 ma już postać cyfrową o poziomach zbliżonych do TTL. Odpowiednie poziomy, a także dużą czułość zapewnia zastosowanie salonego odbiornika podczerwieni z wbudowanym filtrem, układem wzmacniającym i formującym – US2 (SFH505). Jest to niezwykle interesujący układ, posiadający wbudowaną prostą optykę znacznie zwiększającą zasięg odbioru. Rezystor R1 wraz z kondensatorem C1 odsprzęga zasilanie dla tego układu.
Ponieważ parametry czasowe transmisji są dość precyzyjnie określone w normach opisujących standard RC-5, niezbędne było zastosowanie jako wzorca czasu oscylatora kwarcowego X1. Kondensatory C4 i C5 ułatwiają wzbudzenie się oscylatora po włączeniu zasilania (jak zapewnia producent, nie są one niezbędne dla poprawnej pracy układu).
Elementy C3, R3, D1 odpowiadają za skasowanie układu US1 po włączeniu zasilania.
Wszystkie istotne sygnały wejściowe i wyjściowe układu US1, wraz z szynami zasilającymi zostały wyprowadzone na 20-stykowe złącze IDC, dzięki czemu możliwe jest bardzo łatwe połączenie odbiornika z dowolnym układem cyfrowym – należy pamiętać, że napięcie zasilania układu US1 nie powinno być wyższe niż 5,5 V! Szyny zasilające wyprowadzono także na złącze śrubowe ARK. Wyjścia D0..5 podciągnięto do plusa zasilania dzięki zastosowaniu R-packa w obudowie SIL9. Można w jego miejsce zastosować 7 (lub 8) standardowych rezystorów.
Ogromna prostota układu pozwoliła na zmontowanie go na niewielkiej płytce drukowanej, wykonanej wg rysunku znajdującego się we wkładce wewnątrz numeru. Rozmieszczenie elementów przedstawia rys. 2.

Rys. 1. Schemat ideowy

Rys. 1. Schemat ideowy

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów

O autorze