Freescale Tower: nowatorski zestaw uruchomieniowy

 

Freescale Tower: nowatorski zestaw uruchomieniowy

Niebagatelne możliwości bezpłatnego pakietu programistycznego CodeWarriror firma Freescale wzmacnia oferując konstruktorom i programistom coraz większą liczbę doskonałych bibliotek, pośród których szczególną uwagę zwraca szybki, skalowalny system operacyjny RTOS o nazwie MQX. Testowanie jego możliwości ułatwi zainteresowanym modułowy zestaw uruchomieniowy Tower System, którego podstawową wersję opisaliśmy w artykule.

Zgodnie z zeszłorocznymi zapowiedziami, liczba dostępnych obecnie modułów pasujących do zestawu ewaluacyjnego Tower System jest znacznie większa niż w chwili jego wdrożenia do sprzedaży. Ale to nie jedyny powód, dla którego do niego wracamy: producent w międzyczasie zadbał o poważne wsparcie dla programistów, którego najważniejsze elementy przedstawimy w artykule. Zaczniemy od krótkiego przypomnienia budowy i możliwości zestawu Tower System, którego wygląd w jednej z możliwych konfiguracji (płytka jednostki centralnej oraz płytka interfejsów komunikacyjnych) pokazano na fot. 1.

 

Fot. 1. Wygląd przykładowego zestawu 
Tower z modułem komunikacyjnym

Fot. 1. Wygląd przykładowego zestawu Tower z modułem komunikacyjnym

 

W zależności od bieżących potrzeb konstruktora używającego „wieży” może on zastosować różne konfiguracje modułów, co pozwala przetestować między innymi mikrokontrolery z różnych rodzin, różne wersje modułów i układów I/O, układy i interfejsy komunikacyjne itp. Ponieważ płytki modułowe wyposażono w złącza krawędziowe zgodne mechanicznie ze standardowym złączem PCIexpress (fot. 2), konstruktorzy mogą przygotowywać własne wersje płytek, o budowie dostosowanej do indywidualnych wymagań.

O autorze