Oprogramowanie sterujące pracą interfejsu ST-Link

Rys. 2. Okno wyboru interfejsu programującego, 
typu interfejsu do 
komunikacji z mikrokontrolerem i typu mikrokontrolera w STVD

Rys. 2. Okno wyboru interfejsu programującego, typu interfejsu do komunikacji z mikrokontrolerem i typu mikrokontrolera w STVD

 

 

Rys. 3. Okno zmodyfikowanego STVP umożliwiające 
dostęp do bajtów 
opcji i bitów konfiguracyjnych

Rys. 3. Okno zmodyfikowanego STVP umożliwiające dostęp do bajtów opcji i bitów konfiguracyjnych

 

 

Rys. 4. Okno zmodyfikowanego STVP umożliwiające 
zabezpieczenie 
pamięci Flash przed modyfikacjami i nieuprawnionym odczytem

Rys. 4. Okno zmodyfikowanego STVP umożliwiające zabezpieczenie pamięci Flash przed modyfikacjami i nieuprawnionym odczytem

 

 

Rys. 5. Okno programatora w ST-Link 
Utility

Rys. 5. Okno programatora w ST-Link Utility

 

O autorze