Oprogramowanie sterujące pracą interfejsu ST-Link

Rys. 6. Okno debuggera w ST-Link 
Utility

Rys. 6. Okno debuggera w ST-Link Utility

 

 

Rys. 7. Okno programu 
STM32PRoGrammer

Rys. 7. Okno programu STM32PRoGrammer

 

 

Podsumowanie

Konstruktorzy i programiści z oczywistych powodów chętnie wybierają do swoich aplikacji mikrokontrolery, dla których są łatwo dostępne tanie narzędzia uruchomieniowe, czego dowodem jest ogromna, aczkolwiek powoli gasnąca, popularność mikrokontrolerów z rodziny AVR. Podobną drogą – opracowując tani debugger-programator – poszła firma STMicroelectronics, dzięki czemu konstruktorzy mogą korzystać z pełni możliwości środowisk programistycznych i sprzętu wspierającego debugowanie, wbudowanego w mikrokontrolery z rdzeniem Cortex-M3. Na razie tylko fani rodzin STM32 i STM8 mają tak poważne wsparcie ze strony producenta.

O autorze