Optymalizacja zasilania układów FPGA

Gdy użytkownik zaprojektuje i skonfiguruje swój układ FPGA używając narzędzia do oceniania poboru mocy wybranego producenta kluczowe wymagania prądowe zostaną wyświetlone w kolumnach Power Supply Currents.

 

Rys. 9.

Rys. 9.

 

Rys. 10.

Rys. 10.

 

Szyny zasilające są automatycznie konfigurowane by spełniać wszystkie wymagania odnośnie zasilania włączając w to przydźwięk, filtrowanie sygnału oraz łagodny rozruch.

Jeśli zachodzi taka potrzeba użytkownik może zmienić każdą z wielkości włączając w to prądy i napięcia. Na tym etapie mogą zostać dodane dodatkowe źródła zasilania.

 

Rys. 11.

Rys. 11.

 

Każde ustawienie regulatora Optimizer powoduje wyświetlenie na wykresie dymkowym nowych zestawów architektur zasilacza zaprojektowanych przy użyciu algorytmów selekcji podzespołów sterowanego ustawieniem regulatora. Np. gdy użytkownik wybierze ustawienie smallest footprint (najmniejszy rozmiar) podzespoły są dobierane pod kątem rozmiaru.

 

Rys. 12.

Rys. 12.

 

Pewna architektura ma jedną szynę pośrednią i cztery wartości napięć zasilania.  FPGA Power Architect wypróbuje wiele konfiguracji szyny pośredniej po czym,  dla każdej z nich, wybierze optymalną konfigurację szyn zasilających.

Każde szyna zasilająca może mieć ponad 50 możliwości konfiguracyjnych. Visualiser prezentuje wykresy każdej z tych konfiguracji jednak jedynie najlepsze możliwości są prezentowane użytkownikowi.

FPGA Power Architect używa algorytmów Visualisera by określić najlepszą konfigurację każdego podzespołu. Tym sposobem setki różnych rozwiązań są porównywane by zoptymalizować układ.

 

Rys. 13.

Rys. 13.

 

O autorze