Uniwersalny filtr dolnoprzepustowy (FDP)

Rys. 3. Mozaika ścieżek

Rys. 3. Mozaika ścieżek

Tab. 1. Zalecane wartości stosowanych kondensatorów oraz odpowiadające im częstotliwości odcięcia

 

Fc [kHz] C1, C3 [nF] C2, C4 [nF]
3 3,9 6,8
5 2,2 4,7
10 1,2 2,2
15 0,68 1,5

 

Wykaz elementów

Rezystory
R1, R2, R3, R4 10k?
Kondensatory
C1, C2, C3, C4 dobrać zgodnie z tab. 1
C5, C8 47uF/25V
C6, C7 100nF
Półprzewodniki
US1 TDA2320 lub TDA2320A

Do pobrania

O autorze