CS-428/9AT-ISO – konwerter RS232 – RS422/485 firmy SystemBase

Firma SystemBase opracowała nowy konwerter standardów transmisyjnych RS232 – RS422/485 o nazwie CS428/9AT-ISO.

Urządzenie jest dwukierunkowe, co oznacza, że umożliwia ono wykorzystanie interfejsu RS232 zarówno do odbioru, jak i nadawania danych w formacie RS422 oraz RS485. Wybór zgodności ze standardem RS422 lub RS485 ustawiany jest za pomocą umieszczonego na obudowie urządzenia przełącznika. Praca w trybie RS422 umożliwia obsługę do 10 urządzeń w sieci, natomiast tryb RS485 dopuszcza jednoczesną pracę do 32 urządzeń. Przetworzone do postaci RS422/485 dane mogą być przesyłane na odległość nieprzekraczającą 1.2 km. Stan pracy urządzenia sygnalizowany jest przez diody LED (zasilanie, odbiór danych, nadawanie danych). Obwody transmisyjne RS232 oraz RS422/485 zostały od siebie optycznie odizolowane zabezpieczając w ten sposób tor transmisyjny przed zakłóceniami elektrycznymi.

Od strony komputera konwerter widziany jest jako port COM, dlatego jego obsługa nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Urządzenie jest przystosowane do obsługi transmisji z prędkością do 230.4 kbit/s włącznie. Konfiguracja parametrów pracy obejmuje ponadto ustawienia dotyczące parzystości (none, even, odd, space, mark), ilości bitów danych (5, 6, 7, 8) , ilości bitów stopu (1, 1,5, 2) oraz formy handshakingu.

Urządzenie zasilane jest napięciem zewnętrznym z przedziału 7 – 12 V (średni pobór prądu na poziomie 33 mA). Konstrukcja urządzenia umieszczona została w obudowie z tworzywa sztucznego o wymiarach 74 mm x 37 mm x 19 mm. Całkowita waga konwertera wynosi 33 g.

CS-428/9AT-ISO to wielofunkcyjny konwerter RS232 – RS422/485. Produkt ten posłużyć może np. do rozbudowy urządzeń z interfejsem RS232 o dodatkową funkcjonalność jaką jest obsługa standardów RS422/485 lub jako urządzenie diagnostyczne do sieci wykorzystujących takie standardy transmisji.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze