Nowy zestaw rozwojowy Microchip z softmodemem do sieci energetycznej

 

 

 

 

Firma Microchip ogłasza wprowadzenie na rynek zestawu rozwojowego, złożonego z modemu do sieci energetycznej i karty rozszerzeń, Power-Line Modem (PLM) PICtail™ Plus Daughter Board Development Kit (AC164142), który umożliwia klientom łatwe wykorzystanie dla swoich urządzeń komunikacji za pomocą linii energetycznej. Technologia wykorzystywana w modemach do sieci energetycznej z kartą rozszerzeń PLM PICtail Plus daughter board umożliwia urządzeniom klienckim i przemysłowym komunikować się z użyciem tych samych przewodów, które dostarczają energię zasilania, i stworzyć szybką sieć przy niskich kosztach tworzenia i wdrażania systemu. Bazując na skalowalnej architekturze kontrolera sygnałów cyfrowych dsPIC33F Digital Signal Controller (DSC), karta wykorzystuje modulację binarnego kluczowania z przesunięciem fazy Binary Phase Shift Keying (BPSK) i działa w powszechnie wykorzystywanym klienckim paśmie częstotliwości. Softmodem sprzęga się z kartą rozwojową Explorer Microchip 16 Development Board i dla niego pomocne są wolne od tantiem schematy, kod demo i oprogramowanie w formacie kodu źródłowego – wszystko to dostępne do pobrania ze strony.

Trend w kierunku komunikacji za pośrednictwem przewodów doprowadzających prąd rozwija się w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na rynku na tego typu urządzenia. Tam, gdzie występuje przepływ energii, mogą być wdrażane aplikacje komunikacji za pomocą linii energetycznej, jak monitorowanie zużycia i kontrola energii elektrycznej w domu, kontrolery zasilania przemysłowego, farmy serwerów, systemy oświetlenia ulic i inne. Zestaw rozwojowy PLM PICtail Plus Daughter Board Development Kit firmy Microchip ma dwa węzły komunikacji punkt-punkt, bez konieczności instalacji jakichkolwiek rozszerzeń sprzętowych lub programowych, co umożliwia projektantom szybko uruchamiać wybrane dema dla karty z modemem do sieci energetycznej PLM PICtail Plus daughter board. Modulacja BPSK sprawdza się dobrze w środowisku, w którym występuje wiele zakłóceń i szumów, i umożliwia programowy wybór szybkości transmisji danych softmodemu do sieci energetycznej. Dzięki dopasowaniu z szeroką ofertą kontrolerów sygnałów cyfrowych dsPIC33F DSC, karta z modemem do sieci energetycznej PLM PICtail Plus daughter board daje projektantom elastyczny wybór urządzenia, które jest optymalne ze względu na wydajność i koszty w każdym zastosowaniu.

Ten nowy projekt taniego wykorzystania linii energetycznej jako nośnika, jest częścią rozwoju firmy Microchip własnych możliwości w zakresie komunikacji i łączności w projekcie wykorzystania pasma klienckiego, które mogą być rozwijane w połączeniu z popularnymi systemami rozwojowymi PICtail Plus oraz Explorer 16.

Układ PLM PICtail Plus Daughter Board (AC164142) został wyceniony na 225,00 dolarów i obejmuje dwie karty rozszerzeń i dwa zestawy kabli adaptera wysokiego napięcia. Zestaw obejmuje wolne od tantiem schematy, kod demo i oprogramowanie w formacie kodu źródłowego, i jest obsługiwany przez program MPLAB ® IDE

Dystrybutorem Microchipa w Polsce jest firma Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

O autorze