Konfigurator MPLAB Code Configurator (cz. 2)

Po skonfigurowaniu modułu TMRO klikamy na przycisk Generate w oknie Project Resources. MCC wygeneruje kod na podstawie ustawień i zapisze go do właściwych katalogów. Dla modułu peryferyjnego TMRO generowany jest plik tmr0.c zawierający funkcje inicjalizacji […]

Konfigurator MPLAB Code Configurator (cz. 1)

O przydatności mikrokontrolerów do konkretnych zadań decydują dwie podstawowe właściwości: wydajność obliczeniowa rdzenia oraz dostępna pamięć programu i danych, a także ilość i jakość układów peryferyjnych. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, która z nich jest bardziej istotna. […]