„Projektuj z Freescale”: seminarium techniczne w Warszawie

Zestawienie wyposażenia podrodzin mikroprocesorów i.MX28

Zestawienie wyposażenia podrodzin mikroprocesorów i.MX28

 

Wyposażenie peryferyjne prezentowanych mikroprocesorów jest pozornie zbliżone do spotykanego w mikrokontrolerach, ale praktycznie każdy zintegrowany moduł oferuje konstruktorom wiele możliwości rzadko spotykanych lub w ogóle nieodstępnych w popularnych mikrokontrolerach, jak na przykład: system automatycznej korekcji błędów odczytu pamięci DRAM, sprzętowy interfejs enkoderów, sprzętowe wsparcie dla DRM, zintegrowana ładowarka akumulatorów LiION, czy możliwość pracy interfejsów CAN w trybie FlexCAN, który jest „CAN-owym” odpowiednikiem samochodowego interfejsu czasu rzeczywistego FlexRay.

 

Dodatkowe informacje o mikroprocesorach i.MAX28 można znaleźć pod adresem: www.freescale.com/imx28

 

W rodzinie i.MX28 jest dostępnych 5 wariantów mikroprocesorów, wszystkie są dostarczane w obudowach BGA289 z wyprowadzeniami w rastrze 0,8 mm. Zakres dopuszczalnych temperatur pracy – w zależności od modelu – wynosi 0…+70°C lub -40…+85°C.
Z myślą o ułatwieniu pracy konstruktorom systemów z procesorami i.MX28, firma Freescale udostępnia bezpłatnie pakiety BSP oraz prekompilowane wersje Linuxa oraz Windows CE 6.0, dzięki czemu twórcy systemów bazujących na tych układach mogą się zająć rozwiązywaniem problemów konstrukcyjnych i aplikacyjnych: platformę systemową otrzymują gotową.

Szansa na bliższą znajomość

Przygotowywane przez Freescale seminarium połączone z warsztatami daje konstruktorom zainteresowanym stosowaniem we własnych aplikacjach mikrokontrolerów z rdzeniem Cortex-M4 lub mikroprocesorów z szybką wersją popularnego rdzenia ARM926EJ-S możliwość łagodnego wejścia w ten – wydawałoby się mniej wprawnym – tajemniczy świat. Wszystkie tajniki wyjaśnią inżynierowie z firmy Freescale, uczestnicy seminarium mają więc szansę na bezbolesne wkroczenie w świat nowoczesnych mikrokontrolerów i mikroprocesorów. Zarówno nowatorskim Kinetisom jak i klasycznym i.MX28 nowoczesności nie można bowiem odmówić.

O autorze