R&S RTO: minimalizacja czasu martwego pozwala na błyskawiczną kontrolę błędów i analizę

Ponieważ typowy okres martwy przekracza 99% całkowitego okresu akwizycji, użytkownicy muszą polegać na powtarzalnych zaburzeniach sygnału, gdyż im dłuższy czas obserwacji, tym większa szansa, że zakłócenie powróci podczas aktywnej akwizycji. Średni wymagany czas pomiaru może zostać obliczony za pomocą metod statystycznych. Prawdopodobieństwo wykrycia i zaobserwowania zaburzenia zależy od częstotliwości akwizycji, częstości występowania błędów, czasu aktywnej akwizycji i czasu pomiaru:

 

 

 

 

 

P – prawdopodobieństwo wykrycia zaburzenia [%]T – aktywny czas akwizycji lub czas wyświetlania przebiegu (rejestrowana /częstotliwość lub rejestrowana długość x rozdzielczość lub 10 x czas na działkę) [s]f akwizycji – częstość akwizycji oscyloskopu [przebiegi/s]t pomiaru – czas obserwacji lub pomiaru [s]

 

 

Rys. 4. Prawdopodobieństwo 
wykrycia nieprawidłowego sygnału dla różnych częstości akwizycji (10 zaburzeń/s, T = 100ns, 10 miliardów próbek na sekundę. Skala: 10 
sekund na działkę.

Rys. 4. Prawdopodobieństwo wykrycia nieprawidłowego sygnału dla różnych częstości akwizycji (10 zaburzeń/s, T = 100ns, 10 miliardów próbek na sekundę. Skala: 10 sekund na działkę.

 

 

Wykres 4 przedstawia prawdopodobieństwo wykrycia zaburzenia dla różnych częstotliwości akwizycji dla błędów występujących 10 razy na sekundę, rejestracji 1000 próbek i częstotliwości próbkowania 10 miliardów/s.

Poniższy wzór pozwala obliczyć wymagany czas pomiaru dla zadanego prawdopodobieństwa:

 

 

 

 

 

W tabeli 5 zawarto wymagane czasy pomiaru dla różnych częstości akwizycji dla powyższego przykładu.

 

 

Rys. 5. Przeciętne czasu pomiaru potrzebne 
do wykrycia powtarzających się zaburzeń z pewnością 99, 9% (T = 100 ns, częstość zaburzeń = 10/s).

Rys. 5. Przeciętne czasu pomiaru potrzebne do wykrycia powtarzających się zaburzeń z pewnością 99, 9% (T = 100 ns, częstość zaburzeń = 10/s).

 

 

R&S RTO: milion przebiegów na sekundę

Oscyloskopy posiadające wysokie częstotliwości akwizycji, takie jak R&S RTO wyprodukowany przez Rohde & Schwartz, posiadają dodatkowa zaletę – możliwość określenia częstości występowania nietypowych zdarzeń w sygnale (najczęściej poważnych uszkodzeń), a także szybko przeprowadzają analizę przebiegu w postaci histogramów lub testów z maską dających wiarygodne rezultaty. Jest to możliwe, ponieważ w przeciwieństwie do innych oscyloskopów dostępnych obecnie na rynku, modele R&S RTO przeprowadzają większość analizy w układach ASIC o wysokiej skali integracji (rys. 6). Mogą one przeprowadzać wiele operacji równolegle, co diametralnie zmniejsza okres martwy.

 

 

Rys. 6. Niezwykle szybki ASIC 
wykorzystany w oscyloskopie R&S RTO firmy Rohde&Schwarz

Rys. 6. Niezwykle szybki ASIC wykorzystany w oscyloskopie R&S RTO firmy Rohde&Schwarz

 

 

O autorze