Quartus II w wersji 11.0 z narzędziem do integracji systemów Qsys

Altera poinformowała o wprowadzeniu rynek swojego oprogramowania Quartus II w wersji 11.0, będącego w swojej branży oprogramowaniem numer jeden pod względem wydajności i produktywności dla układów CPLD, FPGA oraz HardCopy ASIC.

Wersja 11.0 zawiera narzędzie nowej generacji, przeznaczone do integracji w FPGA kompletnych systemów – Qsys firmy Altera. Nowe narzędzie zapewnia najlepsze wzajemne połączenie zoptymalizowanych układów FPGA z układami NoC (network-on-a-chip), zapewniające do dwóch razy większą wydajność w porównaniu z SOPC Builder. Qsys zwiększa skalowalność systemu dla dużych projektów FPGA i umożliwia obsługę standardowych interfejsów (Avalon i AMBA AXI firmy ARM, itd.).

Qsys używa wzajemnego połączenia bazującego na układach NoC w celu tworzenia wydajniejszych systemów w porównaniu do tradycyjnych architektur z szynami danych i matrycami przełączającymi (switch fabric). Aby zademonstrować możliwości wzajemnego połączenia zapewniającego wysoką wydajności w wersji 11.0, firma Altera oferuje konstrukcję odniesienia PCIe do DDR3 zbudowanej z wykorzystaniem Qsys. Konstrukcja odniesienia osiąga przepustowość ponad 1400 MB/s pomiędzy odwzorowanym w pamięci PCIe Gen2 x4 Endpoint a zewnętrzną pamięcią DDR3. Projekt wykorzystuje automatyczne potokowe połączenie wzajemne bazujące na NoC do pakietowania danych dla łatwiejszej i szybszej transmisji. Projekt referencyjny pokazuje, jak rdzeń IP (Intellectual Property) bazujący na PCIe firmy Altera, pozwala zaoszczędzić wiele miesięcy pracy, eliminując konieczność opracowania logiki kodowania/dekodowania pakietów TLP (Transaction Layer Packet), i upraszczając złożoność interfejsu PCIe. Klienci mogą pobrać projekt referencyjny ze strony www.altera.com/qsys.
Qsys umożliwia projektantom opracowywać duże, skalowalne systemy z funkcją organizacji hierarchicznej. Korzystając z hierarchii, projektanci mogą dzielić duże projekty FPGA, które zawierają dużą liczbę rdzeni IP lub elementów systemu na mniejsze podsystemy. Hierarchiczny przepływ projektu w Qsys pozwala projektantom łatwo zarządzać każdym podsystemem, dając przy tym możliwość dodawania dodatkowych podzespołów do projektu przy minimalnym wpływie na wydajność systemu.

Qsys zapewnia najwyższą elastyczność dzięki automatycznej obsłudze interfejsów różnych standardów. Projektanci wykorzystujący Qsys mogą opracowywać systemy przy użyciu rdzeni IP zgodnych z Qsys, i bazujących na rdzeniach Avalon, oraz będą mogli w przyszłości dodawać rdzenie IP, które będą używać interfejsów w innych standardach przemysłowych bez wymiany oryginalnych rdzeni IP. W tej wersji Qsys obsługuje interfejs Avalon otwarty standard. Kolejne wersje Qsys będą obsługiwać interfejsy w dodatkowych standardach przemysłowych, takich jak AMBA AXI firmy ARM.

Oprogramowanie Quartus II w wersji 11.0 zapewnia szybsze sprawdzenie funkcjonalności płytki drukowanej i jej zgodności z projektem poprzez ulepszenia zestawu narzędzi interfejsu pamięci zewnętrznej oprogramowania oraz zestawu transceivera. Nowe wydajności i możliwości monitorowania interfejsu pamięci zewnętrznej zwiększa zdolność produkcyjną, pomagając osiągnąć maksymalną efektywność pamięci. Udoskonalony zestaw transceivera zapewnia ulepszony interfejs menedżera kanałów oraz uaktualniony panel sterowania transceivera, tak że projektanci mogą optymalizować swoje transceivery, by poprawić jakość sygnału, a sprawdzanie i testowanie płytek drukowanych będzie
szybsze.

Dodatkowe cechy oprogramowania Quartus II w wersji 11.0:

  • Obsługa nowych układów PLD – dostarcza ostatecznych modeli parametrów czasowych oraz obsługę plików konfiguracyjnych FPGA dla wszystkich układów Cyclone® IV GX FPGA. Oprogramowanie Quartus II wersji 11.0 oferuje również wsparcie dla rozszerzonych trybów transceivera dla Stratix® V FPGA.
  • Ulepszony Chip Planner – zapewnia lepszą użyteczność przy projektowaniu z transceiverami Stratix V FPGA. Udoskonalenia te pozwalają na projektowanie zegara z możliwością przypisania PLL we wszystkich kanałach.
  • Rozszerzona obsługa systemów operacyjnych dla DSP Builder – dodano wsparcie dla 64-bitowych systemów operacyjnych Windows oraz Linux.

Dodatkowe informacje na temat możliwości oprogramowania Quartus II 11.0 znajdują się na stronie www.altera.com/q2whatsnew.

O autorze