LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Narzędzie projektowe dla układów NXP TEA173x

Firma NXP Semiconductors wprowadziła do użytku aplikację „TEA1733/TEA1738 design tool”, która jest narzędziem projektowym dla układów z serii TEA173x. Rodzina ta jest grupą wydajnych i ekonomicznych kontrolerów SMPS (Switched Mode Power Supply), które mogą być stosowane w aplikacjach zasilania z obciążeniem mocy do 75 W. Opracowane narzędzie ma na celu pomóc konstruktorom w doborze odpowiednich komponentów i ich wartości dla schematów aplikacyjnych wykorzystujących układy TEA173x. Aplikacja „TEA1733/TEA1738 design tool” jest udostępniana przez producenta nieodpłatnie tu.

Program został podzielony na sześć etapów, z których każdy koncentruje się na innym aspekcie projektu. W pierwszym kroku należy wybrać wykorzystywany model kontrolera oraz określić podstawowe warunki pracy obwodu zasilania: minimalny i maksymalny poziom napięcia wejściowego, częstotliwość napięcia wejściowego, maksymalną moc wyjściową oraz poziom napięcia wyjściowego (rys. 1).

Rys. 1.

Rys. 1.

Drugi etap obejmuje podanie parametrów elementów półprzewodnikowych: napięcia przebicia diody i maksymalnego dopuszczalnego napięcia między drenem i źródłem tranzystora MOSFET (rys. 2).

Rys. 2.

Rys. 2.

W trzecim kroku określić należy parametry kondensatora gromadzącego ładunek dla pracy kontrolera: czas podtrzymania napięcia i poziom podtrzymywanego napięcia. Na ich podstawie aplikacja oblicza odpowiednią pojemność kondensatora, której wartość można następnie skorygować ręcznie (rys. 3).

Rys. 3.

Rys. 3.

W następnej kolejności na podstawie parametrów z kroku pierwszego ustalana jest wartość induktancji. Analogicznie do poprzedniego kroku sugerowana przez aplikację wartość może zostać zmieniona manualnie (rys. 4).

Rys. 4.

Rys. 4.

W piątym etapie następuje wyselekcjonowanie odpowiedniego rdzenia ferrytowego (rys. 5). Po wybraniu typu rdzenia zaktualizowana zostaje lista pasujących produktów. Zaznaczenie wybranego przez siebie rdzenia skutkuje wyświetleniem jego parametrów.

Rys. 5.

Rys. 5.

W ostatnim kroku należy określić wartość rezystora odpowiedzialnego za ustalenie progu maksymalnej mocy obciążenia (rys. 6). Sugerowana przez aplikację wartość oporu jest wyliczona w oparciu o parametry z kroku pierwszego.

Rys. 6.

Rys. 6.