Sześcioosiowe czujniki ruchu firmy Amosense

Oferta firmy Soyter wzbogaciła się o sześcioosiowe czujniki ruchu firmy Amosense. Czujniki dostępne są jako moduły integrujące w jednym układzie scalonym trzy elementy: trójosiowy akcelerometr, trójosiowy czujnik geomagnetyczny oraz mikrokontroler. Takie połączenie pozwala na bardzo dokładne wykrywanie ruchu z jednoczesnym pomiarem kierunku i wychylenia geomagnetycznego. Takie moduły mogą znaleźć zastosowanie w urządzeniach mobilnych takich jak telefony komórkowe palmtopy, nawigacja GPS.

W ofercie znajdują się dwa moduły czujników, iM3501 oraz iM3520, różniące się zakresem akcelerometru. Model iM3502 ma dwa zakresy pracy akcelerometru: ±2 g oraz ±8 g, z rozdzielczością odpowiednio 200 oraz 50 punktów na 1g. Ta wersja jest jednak pozbawiona wyjść analogowych, w które wyposażony jest układ iM3501 mający jeden zakres pomiaru ±2 g z rozdzielczością 800 punktów na 1 g. Czujniki geomagnetyczne w obu układach mają dokładność ±5° i rozdzielczość 0,2µT.

Ważną zaletą obu układów jest innowacyjny algorytm kalibracji iRAC (ang. Intelligent Real time Automatic Calibration), który pozwala na automatyczną :

  • kompensację offsetu
  • kompensację temperatury
  • kalibrację czułości
  • kalibrację i kompensację zaburzeń pola magnetycznego

Zastosowanie algorytmu kalibracji pozwala na uniknięcie konieczności wstępnej, ręcznej kalibracji modułów.

Komunikacja z czujnikami możliwa jest poprzez interfejs I2C bądź SPI. Napięcie zasilania części analogowej wynosi od 2,7 V do 3,6 V, natomiast części cyfrowej od 1,6 V do 5 V. Układy produkowane są w obudowach LGA o wymiarach 5x5x1,2 mm.

Więcej informacji: http://www.motionsense.net

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze