Zestaw demonstracyjny DEMO9RS08KA2 firmy Freescale

Korzenie mikrokontrolera MC9RS08KA2 sięgają nieśmiertelnej rodziny HCS08, królującej w czasach niezapomnianej Motoroli. Produkcję mikrokontrolerów przejęła od niej firma Freescale, która na szczęście nie odcięła się od sprawdzonego produktu i konsekwentnie go rozwija. W rezultacie na rynku systematycznie ukazują się nowe mikrokontrolery, będące poniekąd kontynuacją starej rodziny, a jednocześnie spełniające oczekiwania współczesnych użytkowników.

Jednym z takich mikrokontrolerów jest MC9RS08KA2 z 8-bitowym CPU RS08, pamięcią EEPROM, 64-bajtowym RAM-em, wewnętrznym przestrajanym generatorem przebiegu zegarowego, 8-bitowym układem czasowym, komparatorem analogowym i aż czterema liniami I/O ogólnego przeznaczenia, jednym wejściem i jednym wyjściem – również ogólnego przeznaczenia. Liczba dostępnych portów może nie szokuje, ale trzeba dodać, że mikrokontroler jest produkowany w 8-nóżkowej obudowie PDIP i SOIC oraz w 6-nóżkowej DFN. Z oczywistych względów liczba wyprowadzeń jest mniejsza dla układów w obudowach DFN. Schemat blokowy mikrokontrolera pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat blokowy mikrokontrolera MC9RS08KA2

Rys. 1. Schemat blokowy mikrokontrolera MC9RS08KA2

Z wymienionych zasobów mikrokontrolera oraz typu obudów można sądzić, że został on opracowany z myślą o stosunkowo prostych aplikacjach. Jednak stosowanie nawet w takich przypadkach mikrokontrolera przyczynia się najczęściej do znacznej miniaturyzacji urządzenia i uatrakcyjnienia jego funkcjonalności.

Fot. 2. Wygląd zestawu uruchomieniowego DEMO9RS08KA2

Fot. 2. Wygląd zestawu uruchomieniowego DEMO9RS08KA2

Do uruchamiania własnych projektów często nieodzowny jest odpowiedni zestaw uruchomieniowy. Funkcję taką może spełniać płytka demonstracyjna DEMO9RS08KA2 opracowana przez firmę SofTec Microsystems (fotografia 2). Umieszczono na niej podstawkę DIL8, do której jest wkładany mikrokontroler MC9RS08KA2. System może pracować autonomicznie (bez komputera) lub współpracując z komputerem przez interfejs USB (schemat elektryczny zestawu pokazano na rysunkach 3…5). W pierwszej konfiguracji płytkę należy zasilać zewnętrznym zasilaczem o napięciu 9…12 VDC, którego niestety nie ma w zestawie. W drugiej konfiguracji zasilanie jest pobierane bezpośrednio z portu USB.

Rys. 4. Schemat elektryczny interfejsu USB2BDM zintegrowanego w prezentowanym zestawie

Rys. 4. Schemat elektryczny interfejsu USB2BDM zintegrowanego w prezentowanym zestawie

O autorze