Zestaw demonstracyjny DEMO9RS08KA2 firmy Freescale

Rys. 5. Schemat obwodów zasilających w zestawie DEMO9RS08KA2

Rys. 5. Schemat obwodów zasilających w zestawie DEMO9RS08KA2

W zestawie demonstracyjnym znajduje się CD-ROM z plikami instalacyjnymi środowiska uruchomieniowego CodeWarrior, na pewno dobrze znanego użytkownikom mikrokontrolerów freescale’a. Na drugim CD-ROM-ie znajdują się materiały bezpośrednio związane z płytką DEMO9RS08KA2, w tym sterowniki interfejsu USB i przykładowy program napisany w asemblerze. Jego wersja źródłowa jest oczywiście dostępna. Każdy program, czy to demonstracyjny czy własny, może być dokładnie analizowany i modyfikowany w IDE. Możliwe jest również jego pełne debugowanie z ustawianiem pułapek i pracą krokową włącznie. Wpisany fabrycznie do mikrokontrolera program demonstruje obsługę komparatora analogowego. Funkcjonalnie jest to prosty wskaźnik temperatury. Diody LED imitują linijkę świetlną informującą o tym, w którym z czterech przedziałów mieści się aktualna temperatura.

Rys. 6. Sposób podłączenia interfejsu USB2BDM do mikrokontrolera MC9RS08KA2

Rys. 6. Sposób podłączenia interfejsu USB2BDM do mikrokontrolera MC9RS08KA2

Na płytce DEMO9RS08KA2 oprócz mikrokontrolera umieszczono interfejs USB2BDM umożliwiający komunikację z komputerem (debugowanie pracy mikrokontrolera i programowanie jego pamięci Flash – sposób podłączenia do mikrokontrolera pokazano na rysunku 6) złącze z wyprowadzonymi liniami mikrokontrolera, przycisk zerowania i przycisk użytkownika, trzy diody LED oraz czujnik temperatury (NTC). Ponadto, na niewielkim, uniwersalnym polu lutowniczym można szybko zmontować własny układ stanowiący otoczenie mikrokontrolera. Dostęp do poszczególnych portów uzyskuje się po zdjęciu odpowiednich zworek stanowiących połączenie z elementami firmowej aplikacji (wskaźnikiem temperatury). Schemat oraz opis płytki demonstracyjnej zawarto w obszernej dokumentacji elektronicznej zestawu.

O autorze