Narzędzie wspomagające konfigurację systemu taktującego w STM32F2xx

Systemy taktujące współczesnych mikrokontrolerów są coraz bardziej zaawansowane, co z jednej strony ułatwia taktowanie różnorodnych bloków peryferyjnych, z drugiej utrudnia konfigurację mikrokontrolera. W celu ułatwienia pracy programistom piszącym dla mikrokontrolerów STM32F2xx ich producent – firma STMicroelectronics – opracowała i udostępniła narzędzie (arkusz XLS), za pomocą którego można nie tylko graficznie skonfigurować system taktujący, ale także wygenerować plik w języku C opisujący utworzoną konfigurację.

Rys. 1. Okno programu STM32F2xx System Lock Configuration Tool

Rys. 1. Okno programu STM32F2xx System Lock Configuration Tool

Okno działającego programu (wymaga włączenia makr w Excelu) pokazano na rys. 1. Pracuje on w dwóch trybach:

  • Wizard, w którym użytkownik może zadać oczekiwaną wartość częstotliwości HCLK i częstotliwość rezonansową kwarcu, a program samodzielnie oblicza wymagane wartości parametrów poszczególnych stopni systemu taktującego,
  • Expert, w którym użytkownik może samodzielnie ustawić wartości wszystkich parametrów.
    W każdym przypadku może zostać wygenerowany plik o nazwie system_stm32f2xx.c, który zawiera opis w C przygotowanej konfiguracji.

Narzędzie jest dostępne tu.

O autorze