LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
IoT

Nowe możliwości systemu SCADA WinCC

 

 

 

Użytkownik systemu SCADA za pomocą narzędzi Microsoft Hyper-V lub VMware ESXI 4.0, w zależności od używanego sprzętu i osobistych preferencji, może dokonać wirtualizacji klientów na jednym komputerze PC. Stworzenie kilku maszyn wirtualnych na jednym komputerze pozwala na jednoczesną kontrolę nad kilkoma niezależnymi systemami, bardziej efektywne wykorzystanie możliwości sprzętowych serwera i oszczędności finansowe. Kolejnym udoskonaleniem wprowadzonym przez SP2 jest zintegrowanie sterowników programowych dla sterowników Mitshubishi z serii FX3U i Q, które teraz mogą współpracować z WinCC za pośrednictwem sieci Ethernet. Aktualizacja SP2 daje także możliwość instalacji Simatic WinCC 7.0 pod Windows 7 i Windows Server 2008 i jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.siemens.com/simatic-wincc oraz, na życzenie, również na płycie DVD.

Możliwość wirtualizacji klientów jest najważniejszą nowością w aktualizacji oprogramowania Simatic WinCC 7.0. Pozwala na sterowania kilkoma niezależnymi systemami SCADA za pośrednictwem jednego serwera. Poszczególne instancje SCADA działają równolegle obok siebie, dzięki czemu można uniknąć kosztownych inwestycji w osobne serwery dla każdego systemu. Każdy z klientów może zostać zintegrowany z terminalami thin-client za pośrednictwem usługi zdalnego pulpitu (Remote Desktop Protocol). Terminale, wykonane z odpornych materiałów i przeznaczone do zastosowań przemysłowych, są urządzeniami o cechach uproszczonego komputera przemysłowego i sprawdzają się tam, gdzie ważniejsza jest wytrzymałość sprzętu niż jego wydajność. W połączeniu z klientem WinCC zapewniają wizualizację i wygodne wprowadzanie danych do serwera ulokowanego zwykle w bezpiecznym miejscu. 

Usługa wirtualizacji klientów ma trzy główne zalety. Po pierwsze, już eksploatowany sprzęt może być optymalnie wykorzystany, obniżając tym samym koszty zakupu nowego sprzętu jak i koszty obsługi. W połączeniu z odpornymi terminalami thin-client daje to możliwość stworzenia wydajnego i ekonomicznego systemu nadzoru na bazie już istniejącego sprzętu PC. Po drugie, klienci wirtualni mogą być łatwo dublowani zapewniając większą dostępność systemu. Po trzecie, dzięki wykorzystaniu maszyn wirtualnych migracja istniejących konfiguracji systemu na nową platformę sprzętową jest prosta i przyjazna dla użytkownika. Po zainstalowaniu aktualizacji Service Pack 2, dzięki wirtualnym aplikacjom, na jednej platformie sprzętowej PC, w zależności od wyposażenia serwera, może być zainstalowanych i obsługiwanych kilku klientów WinCC. Korzystając z oprogramowania VMware ESXi 4.0, użytkownik ma możliwość obsługi do ośmiu wirtualnych klientów na jednym PC wyposażonym w 16 GB pamięci RAM.

Inną nową cechą dodatku SP2 jest sterownik komunikacyjny „Mitshubishi Ethernet” zapewniający integrację sterowników Mitshubishi z serii Q i FX3U poprzez magistrale Ethernet. Sterownik komunikacyjny wykorzystuje  protokoł MELSEC (MC). WinCC, wraz z dodatkiem SP2 pozwala na instalację i swobodne używanie oprogramowania pod systemami operacyjnymi Windows 7 i Windows 2008 Server w wersji 32-bitowej. Kolejne udoskonalenia wprowadzane przez Service Pack 2 to, m.in. dodanie dodatkowych kart graficznych do Split Screen Manager (Multi-VGA) oraz zapewnienie dostępu do usługi User Access Control w Windows 7.