Freescale Coldfire i Kinetis od środka

Tab. 10. Zestawienie podstawowych cech peryferiów VREF, PDB i FlexTimer

Peryferium Kluczowe cechy Korzyści dla użytkownika
Źródło napięcia odniesienia (VREF) Ustawianie: 8-bitowy rejestr dający krok 0,5 mV Lepsza dokładność oraz korekcja odchyleń temperaturowych, napięciowych i przetwarzania. Eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznego źródła referencyjnego, obniżając koszt systemu
Programowalny blok opóźniający (PDB) Możliwość integracji wielu peryferiów na potrzeby zastosowań wymagających czasowo i synchronizacyjnie Jeden zestaw peryferiów może posłużyć w wielu zastosowaniach
FlexTimer (FTM) Sprzętowe wstawianie czasu martwego i dekodowanie kwadraturowe Sprawdza się przy sterowaniu silnikami

 

FlexTimer

Moduł FlexTimer (FTM) został zaprojektowany głównie pod kątem sterowania silnikami prądu stałego i zmiennego, ale mimo to został wyposażony we wszystkie standardowe funkcje timera, takie jak: porównywanie wyjścia (output compare) czy zatrzaskiwanie wejścia (input capture). W układach sterowania silnikami FlexTimer zapewnia funkcje typowe dla specjalizowanego modułu PWM, takie jak: generacja sygnałów komplementarnych, sprzętowe wstawianie czasu martwego, kontrola maski i biegunowości oraz wykrywanie błędów. Ta elastyczność sprawia, że FlexTimer sprawdza się w wielu różnych zastosowaniach.

 

Rys. 26. Schemat blokowy modułu FlexTimer

Rys. 26. Schemat blokowy modułu FlexTimer

 

Przykład sterowania silnikiem

Zestawy zasobów mikrokontrolerów ColdFire+ Qx/Jx oraz Kinetis pozwalają na 6-stopniowe, wektorowe sterowanie bezszczotkowym silnikiem prądu stałego (BLDC) przy użyciu algorytmu nie wymagającego stosowania czujników. Szybki komparator jest używany do detekcji wstecznej siły elektromotorycznej (CEMF), 16-bitowy przetwornik A/C do pomiarów napięcia, a FlexTimer pracuje jako generator PWM. Pozwala to na realizację wielu funkcji, takich jak:

  • automatyczne wstawianie czasu martwego,
  • niezależne sterowanie zboczami,
  • możliwość maskowania wyjścia,
  • sprzętowe wyprowadzenie (pin) sygnału błędu na wejściu,
  • możliwość realizacji zadań wymagających czasowo (dzięki wejściom i wyjściom wyzwalanym zdarzeniami).

 

Rys. 27. Przykład zastosowania: sterowanie silnikiem BLDC

Rys. 27. Przykład zastosowania: sterowanie silnikiem BLDC

 

Silniki prądu zmiennego z magnesami trwałymi (PMAC) są popularne z uwagi na ich wysoką sprawność i możliwość precyzyjnego sterowania. Mikrokontrolery rodzin ColdFire+ Qx/Jx oraz Kinetis wyposażone są w kilka funkcji i modułów umożliwiających pełne wektorowe sterowanie trójfazowe:

  • moduł FlexTimer z zaawansowanymi możliwościami generacji PWM,
  • tryb dekodowania kwadraturowego FlexTimera, służący do pomiarów prędkości,
  • szybki, 16-bitowy przetwornik A/C z sukcesywną aproksymacją do pomiarów prądu i napięcia,
  • szybki komparator do dodatkowej kontroli błędów,
  • obsługa instrukcji DSP, umożliwiających szybkie obliczenia.

 

Rys. 28. Przykład zastosowania: sterowanie silnikiem PMAC

Rys. 28. Przykład zastosowania: sterowanie silnikiem PMAC

 

O autorze