Freescale Coldfire i Kinetis od środka

Interfejsy zewnętrzne

Rodziny mikrokontrolerów Kinetis obsługują wiele zewnętrznych interfejsów, takich jak: kontroler DRAM, zewnętrzny interfejs magistralowy FlexBus czy kontroler pamięci Flash typu NAND. Mikrokontrolery ColdFire+ rodzin Qx i Jx są z kolei wyposażone w zewnętrzny interfejs magistralowy Mini FlexBus.

Kontroler DRAM

Kontroler pamięci DRAM umożliwia użytkownikom podłączenie do mikrokontrolera pamięci DRAM o dużej pojemności. Oznacza to, że projektowane systemy nie są ograniczone pojemnością wewnętrznej pamięci SRAM, co otwiera wiele nowych możliwości. Podstawowe charakterystyki tego bloku to:

 • umożliwienie mikrokontrolerowi pracy w zastosowaniach wymagających dostępu do dużych ilości pamięci – obsługa do 512 MB pamięci zewnętrznej,
 • 8- i 16-bitowe zewnętrzne magistrale danych,
 • maksymalna częstotliwość (zegara/danych) 150/300 MHz,
 • obsługa pamięci typów: DDR, DDR2 i LPDDR,
 • praca asynchroniczna dzięki niezależnej pętli PLL,
 • obsługa dynamicznego „zakończenia w układzie” (On-Die Termination, ODT), zarówno w urządzeniu hostującym, jak i w samej pamięci DRAM,
 • obsługa jednej linii chip select i do ośmiu banków pamięci,
 • obsługa pakietów (burst) 16- i 32-bajtowych, niezależne taktowanie linii bajtu (byte lane) i bardzo szybkie odzyskiwanie synchronizacji, pozwalające na uproszczenie schematu płytki,
 • obsługa trybów oszczędzania energii.

 

Rys. 40. Kontroler pamięci DRAM

Rys. 40. Kontroler pamięci DRAM

 

Magistrale Mini FlexBus oraz FlexBus

Interfejs Mini FlexBus, w który wyposażone są układy rodziny ColdFire+, został zaprojektowany do podłączenia maksymalnie dwóch urządzeń zewnętrznych. Interfejs FlexBus, występujący w mikrokontrolerach Kinetis pozwala natomiast na podłączenie maksymalnie sześciu urządzeń. Każda z wersji ma porty 8-, 16- i 32-bitowe, z konfiguracją pozwalającą na multipleksację adresów i magistral danych lub jej brak. Podstawowe cechy tych interfejsów to:

 • transfery wieloliniowe: bajt, słowo 2-bajtowe (word), słowo 4-bajtowe (longword) lub 16-bajtowe,
 • programowalne transfery pakietowe (burst) lub bez pakietowania (burst-inhibited), do ustawienia osobno dla każdej linii chip select i każdego kierunku transmisji,
 • automatyczne potwierdzenia (Auto-acknowledge):
 • główny licznik oczekiwania (wait state counter) odliczający maks. do 63 taktów zegara,
 • opcjonalny drugi licznik oczekiwania,
 • przydatne przy komunikacji z pamięciami typu burst mających długi czas dostępu do pierwszej porcji danych, ale potrafiących następne dane dostarczać szybciej,
 • programowalny czas ustalania adresu w odniesieniu do potwierdzenia żądania chip select,
 • programowalny czas utrzymania adresu w odniesieniu do odrzucenia żądania chip select i kierunku transmisji.

 

Tab. 15. Zestawienie najważniejszych cech magistrali FlexBus i kontrolera DRAM

Peryferium Kluczowe cechy Korzyści dla użytkownika
FlexBus Transfery: 8-, 16-, 32- i 128-liniowe Zwiększenie  przepustowości
Programowalne transfery pakietowe (burst) lub bez pakietowania (burst-inhibited), do ustawienia osobno dla każdej linii chip select i każdego kierunku transmisji Zoptymalizowane ścieżki ruchu dla każdego klienta podłączonego do magistrali
Automatyczne potwierdzenia (Auto-acknowledge) Zwiększenie elastyczności i obniżenie kosztów, dzięki możliwości bezpośredniego podłączania wielu różnych urządzeń zewnętrznych
Programowalny czas ustalania adresu
Programowalny czas utrzymania adresu
Kontroler DRAM Obsługa pamięci DDR, DDR2 i LPDDR Możliwość osiągnięcia kompromisu między wydajnością a zużyciem energii
Praca asynchroniczna dzięki niezależnej pętli PLL Możliwość niezależnego ustawienia częstotliwości pracy pamięci DRAM
Obsługa pakietów (burst) 16- i 32-bajtowych, niezależne taktowanie linii bajtu (byte lane) i bardzo szybkie odzyskiwanie synchronizacji Uproszczenie schematu płytki drukowanej i doboru elementów
Obsługa trybów low-power Zmniejszenie całkowitego zużycia energii systemu

 

FlexBus obsługuje połączenia z:

 • pamięciami Flash,
 • inteligentnymi wyświetlaczami LCD,
 • układami FPGA,
 • pamięciami SRAM,
 • pamięciami PROM,
 • pamięciami EPROM,
 • pamięciami EEPROM.

 

Rys. 41. Tryby pracy magistrali FlexBus

Rys. 41. Tryby pracy magistrali FlexBus

 

O autorze