Freescale Coldfire i Kinetis od środka

 

Rys. 6. Zakres maksymalnych częstotliwości pracy wśród rodzin Kinetis

Rys. 6. Zakres maksymalnych częstotliwości pracy wśród rodzin Kinetis

 

Skalowalność w tych wszystkich zakresach daje możliwość gładkiego przechodzenia na wydajniejsze układy lub obniżenia kosztów poprzez migracje, bez konieczności przeprojektowywania wspólnego hardware’u i oprogramowania.

Może być nawet tak, że upgrade produktu sprowadzi się do wyboru innego, pochodnego układu z większą liczbą peryferiów (co widać w tabeli 1 i na rysunku 3).

Częstym powodem zmiany mikrokontrolera jest też chęć skorzystania z większej ilości pamięci, polepszenia wydajności lub dodania do projektu pamięci typu FlexMemory z EEPROMem. Można też analogicznie redukować koszty rezygnując z tych możliwości.

Każda z rodzin Kinetis łączy w sobie typowe wyposażenie mikrokontrolerów z peryferiami zorientowanymi na dzisiejszy rynek. Ze wzrostem liczby wyprowadzeń rośnie liczba dostępnych modułów, a te można dodawać zachowując elastyczność w wyborze rozmiaru i typu obudowy, tak by jak najlepiej dopasować się do wykorzystywanego procesu produkcji i lutowania płytek oraz rozmiaru całego urządzenia. Wśród dostępnych obudów znajdują się LQFP, QFN i MAPBGA (szczegóły w tabeli 2).

 

Tab. 2. Typy obudów dostępne dla rodzin Kinetis

Typ obudowy Rozmiar Wysokość Rodziny
32-pin. QFN 5 x 5 mm 0,5 mm K10, K20
48-pin. QFN 7 x 7 mm 0,5 mm K10, K20
48-pin. LQFM 7 x 7 mm 0,5 mm K10, K20
64-pin. QFN 9 x 9 mm 0,5 mm K10, K20, K30, K40
64-pin. LQFM 10 x 10 mm 0,5 mm K10, K20, K30, K40
80-pin. LQFP 12 x 12 mm 0,5 mm K10, K20, K30, K40
81-pin. MAPBGA 8 x 8 mm 0,65 mm K10, K20, K30, K40
100-pin. LQFP 14 x 14 mm 0,5 mm K10, K20, K30, K40, K60
104-pin. MAPBGA 10 x 10 mm 0,65 mm K10, K20, K30, K40, K60
144-pin. LQFP 20 x 20 mm 0,5 mm K10, K20, K30, K40, K60
144-pin. MAPBGA  13 x 13 mm 1,0 mm K10, K20, K30, K40, K60
196-pin. MAPBGA 15 x 15 mm 1,0 mm K60
256-pin. MAPBGA 17 x 17 mm 1,0 mm K60

 

Kompatybilność wyprowadzeń w ramach rodziny mikrokontrolerów
  1. Zmiana rozmiaru pamięci lub poziomu wydajności poprzez zmianę układu na inny w identycznej obudowie jest zmianą nie wymagającą żadnych przeróbek (drop-in) Przykładem jest przejście z układu rodziny K30 z 128 kB pamięci Flash w obudowie 80-pinowej na układ K30 z 256 kB Flash w takiej samej obudowie.
  2. Układy w obudowach LQFP i QFN o takiej samej liczbie nóżek mają identyczny rozkład wyprowadzeń. Przykład: zmiana z układu rodziny K10 w obudowie 64LQFP, na układ rodziny K10 w 64QFN.
  3. Projekt można rozwijać wykorzystując nowe peryferia przy minimalnych zmianach w płytce drukowanej.
Kompatybilność wyprowadzeń pomiędzy rodzinami
  1. Do projektu można dodać obsługę USB, migrując z mikrokontrolera rodziny K10 na układy K20 lub z K30 na K40 w identycznej obudowie. Wymaga to minimalnych zmian w projekcie płytki, polegających na zamianie czterech pinów GPIO (wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia) na cztery piny USB (rysunek 7).
  2. Aby dodać do projektu obsługę LCD, można przesiąść się z układu rodziny K10 na K30 lub z K20 na K40 w identycznej obudowie. Wymaga to zmian w płytce polegających na zastąpieniu czterech pinów GPIO, czterema pinami zasilającymi LCD. Dodatkowe sygnały LCD są multipleksowane z innymi nóżkami GPIO (rysunek 8).
  3. Dodanie w projekcie obsługi Ethernetu polega na migracji z układu rodziny K20 na układ rodziny K60 w obudowie identycznego typu. Dodatkowe sygnały interfejsu Ethernet są multipleksowane z innymi nóżkami GPIO (rysunek 9), więc taka migracja nie wymaga żadnych zmian (drop-in replcement).

 

Rys. 7. Układ wyprowadzeń (obsługa USB)

Rys. 7. Układ wyprowadzeń (obsługa USB)

 

Rys. 8. Układ wyprowadzeń (obsługa LCD)

Rys. 8. Układ wyprowadzeń (obsługa LCD)

 

Rys. 9. Układ wyprowadzeń (łączność Ethernet)

Rys. 9. Układ wyprowadzeń (łączność Ethernet)

 

Kompatybilność układów ColdFire+

Rodziny układów ColdFire+ mają takie same charakterystyki kompatybilności, jak rodziny Kinetis. W ramach rodziny, zmiana rozmiaru pamięci nie wymaga żadnych zmian projektu, czyli jest zmianą typu drop-in. Dla przykładu, układ MCF51JU32 w obudowie 44-pinowej jest dokładnym odpowiednikiem MCF51JU64 w takiej samej obudowie. W dodatku, zmiana z układu w obudowie 64LQFP na układ w obudowie 64QFN (w ramach tej samej rodziny) zachowuje rozkład wyprowadzeń. Zysk polega więc na tym, że można z łatwością projektować płytki obsługujące układy w dwóch typach obudów na raz.

O autorze