Freescale Coldfire i Kinetis od środka

Praca w trybie oszczędzania energii

 

Moduł TSI ma programowalny górny i dolny próg czułości i może pozostać włączony w każdym z trybów oszczędzania energii, przy minimalnym zużyciu prądu.

Rys. 16. Praca w trybie oszczędzania energii

Rys. 16. Praca w trybie oszczędzania energii

Wewnętrzny moduł okresowego skanowania pozostaje aktywny we wszystkich trybach i ma osobne okresy skanowania dla trybów low-power i zwykłej pracy. Pozwala to użytkownikowi na ustawienie różnych okresów czuwania, aby zminimalizować zużycie energii. W trybie aktywnym można ustawić krótsze odstępy, aby układ szybciej odpowiadał na dotyk.
Możliwości pracy modułu TSI w trybach pracy z aktywnym oszczędzaniem energii otwierają nowe obszary potencjalnych zastosowań interfejsów dotykowych. Urządzenia tego typu mogą zostać wybudzone z trybu wstrzymania sygnałami z czujników dotykowych. Gdy pojawia się taki sygnał, wykrywana jest zmiana pojemności elektrody na wartość spoza zakresu określonego przez progi, co powoduje przerwanie TSI, a to z kolei budzi mikrokontroler.

Integracja biblioteki Touch-Sensing Library

Wiele zastosowań wymaga implementacji klawiatury, suwaka lub okrągłego interfejsu naśladującego pokrętło. Środowisko pracy, wymagany czas odpowiedzi i czułość muszą być brane pod uwagę, zgodnie z założeniami projektu. Freescale dostarcza kompletne rozwiązanie z tego zakresu pod postacią modułu TSI, który jest w pełni zintegrowany z biblioteką Freescale Touch Sensing Library.

Kontroler wyświetlacza segmentowego LCD

Konfigurowalny wyświetlacz o niskim poborze prądu

Rodziny mikrokontrolerów Kinetis K30 i K30 są wyposażone w elastyczny kontroler wyświetlacza segmentowego LCD, dający wiele możliwości realizacji taniego interfejsu graficznego. Wyposażenie kontrolera to m.in.: konfigurowalne programowo zestawy linii zasilających segmenty (frontplane, FP) oraz grupy segmentów tworzące znaki (backplane, BP), oszczędne energetycznie tryby migania oraz umiejętność wykrywania błędów, a także możliwość obsługi różnych wyświetlaczy pracujących z napięciami 3 V i 5 V.

Kontroler LCD jest wykorzystywany do sterowania monochromatycznych wyświetlaczy LCD, we wszystkich trybach pracy mikrokontrolera, włączając tryby very low-leakage stop mode (VLL Stopx). Do kluczowych cech tego peryferium należą:

  • sprzętowa detekcja błędów, powiadamiająca użytkownika o problemach w wyświetlaniu oraz na liniach łączących wyświetlacz z mikrokontrolerem, zarówno na płytce, jak i między wyświetlaczem a płytką,
  • oszczędny tryb migania, umożliwiający włączanie i wyłączanie segmentów w wybranych odstępach czasu i tym samym pozwalający zachowywać energię w trybach zatrzymania,
  • konfigurowalna częstotliwość ramek (frame rate) oraz cykl obciążania (duty cycle) do x8,
  • wewnętrznie regulowane napięcie do obsługi ustawień kontrastu,
  • wielofunkcyjne piny LCD, działające jako backplane/COM, frontplane/SEG lub wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia (GPIO).

 

Rys. 17. Schemat blokowy modułu LCD

Rys. 17. Schemat blokowy modułu LCD

 

Rys. 18. Przypisanie konfiguracji

Rys. 18. Przypisanie konfiguracji

 

Tab. 8. Zestawienie podstawowych cech kontrolera LCD

Kluczowe cechy Korzyści dla użytkownika
Wykrywanie błędów w segmentach Zapobiega błędnym odczytom z wyświetlacza, powiadamiając użytkownika o problemach z wyświetlaniem, połączeniami między płytką a LCD lub na samej płytce. Przykład: W zastosowaniach medycznych, chroni użytkownika przed interpretowaniem danych, które mogą być błędne i np. zastosowaniem nieprawidłowej metody leczenia czy dawki leku.
Możliwość konfiguracji pinów LCD jako frontplane lub backplane Schemat płytki można zoptymalizować pod kątem dopasowania do wyświetlacza. Zmiany w używanym LCD można obsługiwać programowo, zapobiegając kosztownym przeróbkom części sprzętowej
Możliwość oszczędnej pracy w trybie migania – zarówno na zasadzie wyświetlanie-wygaszenie, jak i naprzemiennego wyświetlania różnych zestawów znaków, w odstępach 1/8 s, ? s, ? s, 1 s, 2 s, 4 s lub 8 s Niższy średni pobór mocy

 

O autorze