Infineon TLE4240-3M: liniowy zasilacz LED mocy

 

Artykuł powstał we współpracy z firmami:

 

Podstawowe parametry TLE4240-3M

 • stabilizowany poziom prądu zasilania LED-ów 60mA
 • zakres napięć pracy układu od 3V do 45V
 • wbudowane zabezpieczenia przed:
  • błędną polaryzacją napięcia zasilania
  • przekroczeniem poziomu napięcia zasilania
  • zwarciem wyjścia układu do masy lub napięcia zasilania
  • przekroczeniem dopuszczalnej temperatury struktury
 • wyjście sygnalizujące brak zasilania LED np. na skutek przerwy lub uszkodzenia diody
 • zakres temperatur pracy od -40°C do +150°C
 • obudowa PG-SCT595-5

Produkowany przez firmę Infineon scalony zasilacz LED TLE4240-3M jest przeznaczony do zasilania diod świecących dużej mocy. Układ cechuje się szerokim zakresem napięć pracy i wieloma zabezpieczeniami chroniącymi przed zniszczeniem zarówno sam układ, jak i zasilane LED-y.

Układ TLE4240-3M zapewnia stałą jasność świecenia zasilanych diod LED w całym zakresie napięć pracy. Realizowane to jest przez stabilizację prądu płynącego przez diody LED na poziomie ok. 60 mA. Przedstawiony na rysunku 1 schemat blokowy pozwala zorientować się w budowie układu.

Końcówka oznaczona jako „I” jest wejściem zasilania, do końcówki „Q” dołącza się diody LED, wyprowadzenie „ST” jest wyjściem typu otwarty kolektor fsłużącym do sygnalizacji przerwy w obwodzie LED a „GND” jest wspólną masą do której podłącza się zasilanie i katody LED.

 

Rys. 1. Schemat blokowy układu TLE4240-3M

Rys. 1. Schemat blokowy układu TLE4240-3M

 

Rys. 2. Schemat elektryczny aplikacji testowej

Rys. 2. Schemat elektryczny aplikacji testowej

 

Schemat ideowy aplikacji pozwalającej przetestować działanie TLE4240-3M pokazano na rysunku 2. Jako obciążenie użyto 3 szeregowo połączonych diod LED mocy D1, D2, D3 (MLBAWT-A1-R250-000VE7, o maksymalnym prądzie przewodzenia 80 mA). Na płytce aplikacyjnej diody połączone są z wyjściem „Q” układu za pośrednictwem zwory JP1. W pozycji „LED On” (oznaczenie na płytce – fotografia 3) zwora dołącza diody do wyjścia natomiast w pozycji „LED Off” połączenie jest przerywane co pozwala śledzić zachowanie wyjścia sygnalizacyjnego „ST”. Do wyjścia sygnalizacyjnego dołączona jest dioda D4 (oznaczona na płytce napisem „ERROR”) która będzie świecić w momencie przerwania połączenia z obciążeniem czyli LED-ami D1…D3. Stabilizator U1 służy do ograniczenia napięcia zasilającego wyjście „ST”, z którego jest sterowana LED sygnalizacyjna D4. Maksymalna dopuszczalna wartość tego napięcia nie może przekraczać 12 VDC, w związku z czym jako U1 można stosować także stabilizatory 78L09 lub 78L12 (pamiętając, że do prawidłowej pracy wymagają one od strony wejścia napięcia o ok. 2 V większego niż oczekiwane na wyjściu).

 

Układ TLE4240 jest jednym z niewielu elementów półprzewodnikowych dostępnych na rynku, dobrze radzącym sobie z nieprawidłową polaryzacją napięcia zasilającego. Dzięki temu, dla napięć zasilających do -16 VDC może on spełniać także rolę zabezpieczenia zasilanych LED.

 

Fot. 3. Rozmieszczenie najważniejszych elementów na płytce testowej

Fot. 3. Rozmieszczenie najważniejszych elementów na płytce testowej

 

Do pobrania

O autorze