LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Książka o komunikacji komputer-mikrokontroler z wykorzystaniem układu FT232R

Serwis internetowy Smiley Micros opublikował książkę o tytule Virtual Serial Port Cookbook (podtytuł FTDI FT232R USB UART, C# and Visual Basic Express), której autorem jest Joe Pardue. W książce opisano różne aspekty teoretyczne i praktyczne dotyczące komunikacji między komputerem i mikrokontrolerem za pomocą układu FTDI FT232R. Przedstawiona komunikacja odbywa się w trybie Virtual Port COM, co oznacza, że transmisja wykorzystuje standard USB, ale od strony mikrokontrolera jest rozpoznawana jako dane zgodne ze standardem UART, a od strony komputera jako dane RS-232. Według autora, książka będzie przydatna przede wszystkim osobom chcącym zaimplementować komunikację między mikrokontrolerem i komputerem z użyciem portu USB lub osobom chcącym wykorzystać port USB do funkcji prostego sterowania I/O i chcą wykonać te czynności bez konieczności zaznajamiania się z zasadami działania standardu USB.
 
Książka składa się z dwudziestu dwóch rozdziałów, które podzielone zostały na trzy zasadnicze części: Serial Port via USB Made Almost Easy, PC <=> Microcontroller Conversations, The FTDI FT232R. W pierwszej części czytelnicy mogą dowiedzieć się o podstawach szeregowej transmisji danych i zasadach działania konwertera UART-USB FT232R. W części tej opisany został ponadto sposób stworzenia prostej aplikacji terminala w języku C#.

Druga część książki opiera się na wiedzy przedstawionej w pierwszej jej części i rozszerza ją o szczegóły dotyczące oprogramowania na komputer (np. opis klas SerialPort oraz narzędzi typu XML), co pozwala na usprawnienie pracy programu terminala i  rozbudowanie tej aplikacji o dodatkowe funkcjonalności.

Trzecia część książki skupia się już bezpośrednio na opisie realizacji komunikacji między komputerem i układem FT232R. Dodatkowo autor omówił sterownik FTD2XX.dll wraz ze sposobem jego modyfikacji na potrzeby dedykowanych aplikacji oraz opisał sposób realizacji techniki bit-banging z wykorzystaniem układu FT232R.

Więcej informacji o książce Virtual Serial Port Cookbook można znaleźć na stronie internetowej. Pod wskazanym adresem można nieodpłatnie pobrać fragment książki (sześć pierwszych rozdziałów) oraz wszystkie towarzyszące książce kody źródłowe. Książka w pełnej wersji jest dostępna do kupienia w cenie $49.95.

Dystrybutorem FTDI w Polsce jest firma Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.