Infineon BCR450: liniowy zasilacz LED średniej mocy

 

Dystrybutorem układów BCR450 jest firma

 

 

Produkowany przez firmę Infineon układ BCR450 jest przeznaczony bezpośredniego zasilania LED średniej i małej mocy, a po zastosowaniu zewnętrznego tranzystora także LED dużej mocy. Układ może pracować w szerokim przedziale napięć zasilania a wejście kluczujące pozwala na płynne sterowanie jasnością świecenia dołączonej diody.

 

Podstawowe cechy i parametry układu BCR450:

  • napięcie zasilania od 8 do 27V
  • maksymalny prąd obciążenia wyjścia 85mA
  • wejście kluczujące EN umożliwiające włączanie/wyłączanie LED oraz regulację jasności świecenia za pomocą sygnału PWM
  • maksymalna częstotliwość sygnału PWM 1000 Hz
  • wbudowane zabezpieczenia:
    • zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego poziomu napięcia wejściowego
    • zabezpieczenie termiczne układu
  • obudowa SC-74 o 6 wyprowadzeniach

Zadaniem układu BCR450 jest zapewnienie jednakowego poziomu świecenia LED niezależnie od poziomu napięcia zasilania, co jest uzyskiwane poprzez stabilizację prądu zasilającego diody – inaczej mówiąc BCR450 jest liniowym stabilizatorem prądu. Natężenie prądu wyjściowego jest zależne od spadku napięcia na zewnętrznym rezystorze montowanym w obwodzie LED (typową aplikację układu BCR450 pokazano na rysunku 1). Jeżeli zadana wartość prądu nie przekracza 85 mA nie ma konieczności stosowania dodatkowych tranzystorów mocy a zasilane diody można podłączyć bezpośrednio do wyjścia OUT układu.

 

Rys. 1. Typowy schemat aplikacyjny układu BCR450 (dla prądów obciążenia <85mA)

Rys. 1. Typowy schemat aplikacyjny układu BCR450 (dla prądów obciążenia <85mA)

 

 

W projekcie referencyjnym, którego schemat pokazano na rysunku 2, za pomocą jednego układu BCR450 są zasilane dwie diody LED (dwie struktury w jednej obudowie – zastosowano diody z serii 5630 firmy Seoul Semiconductor – fotografia 3), których połączone anody – poprzez złącze JP2 (Anode) – dołączono do wyjścia OUT układu BCR450. Niezależne katody LED dołączono do gniazda JP3, oznaczonego na płytce jako C1/C2.

 

Wzór płytki drukowanej dla diod 5630 można pobrać stąd.

 

Rys. 2. Schemat elektryczny projektu referencyjnego

Rys. 2. Schemat elektryczny projektu referencyjnego

 

Fot. 3. Zasilacz z BCR450 testowano z diodami z serii 5630 firmy Seoul Semiconductor (artykuł na ich temat jest dostępny tu)

Fot. 3. Zasilacz z BCR450 testowano z diodami z serii 5630 firmy Seoul Semiconductor (artykuł na ich temat jest dostępny tu)

 

Do pobrania

O autorze