Inteligentny sterownik LED PCA9633 (NXP) w aplikacji z LED-RGB mocy z serii P5-II firmy Seoul Semiconductor

 

 

 

  

 

Jedną z mocnych stron oferty produkcyjnej firmy Seoul Semiconductor są LED mocy z serii P5-II (oznaczenie typu: F50360) integrujące w jednej obudowie trzy struktury świecące na kolory podstawowe: RGB. Sterowanie pracą takiej diody wymaga zastosowania trzykanałowego generatora PWM z wyjściami mocy, przystosowanymi do obciążania prądem o natężeniu 350 mA/kanał. Łączna moc zasilania dostarczana do trzech struktur wynosi ok. 3,5 W (przy prądzie zasilającym 350 mA/kanał), co wiąże się z koniecznością zadbania o skuteczne odprowadzenie ciepła z ceramicznej obudowy diody (typu emiter, fotografia 1), której wymiary wynoszą zaledwie 6x5x1 mm.

 

Fot. 1. Wygląd diody z serii P5-II (typ F50360)

Fot. 1. Wygląd diody z serii P5-II (typ F50360)

 

 

Nowe LED RGB(W) w ofercie Seoul Semiconductor

Seria LED RGB mocy P5-II jest następcą o poprawionych parametrach optycznych popularnych diod z serii P5. Ich producent – firma Seoul Semiconductor – nie ustaje jednak w wysiłkach i już szykuje nową generację LED RGB(W), oznaczoną symbolem Z7-F. Są to diody 4-strukturowe, wyposażone w trzy struktury: R/G/B oraz dodatkową strukturę LED świecącą na koor biały (stąd RGB(W)). Nowe diody mają charakteryzować się dużą wartością strumienia świetlnego:

R: 75lm/W, G: 88lm/W, B: 15lm/W, W: 97lm/W

Firma Soyter (polski dystrybutor LED firmy Seoul Semiconductor) oferuje diody F50360 także w wersji zamontowanej na płytkach drukowanych star (fotografia 2), wykonanych na podłożu aluminiowym. Zastosowanie tych płytek upraszcza montaż mechaniczny LED (także bezpośrednio na radiatorze), zmniejsza także w sposób istotny rezystancję termiczną struktura-otoczenie, minimalizuje także potencjalne kłopoty z prawidłowym przylutowaniem diody do płytki drukowanej.

 

Fot. 2. Dioda F50360 zamontowana na płytce drukowanej <EM data-src=

 

 

Zadbanie o skuteczne odprowadzenie ciepła z obudowy LED ma znaczący wpływ na żywotność emiterów światła, a także na uzyskiwany z nich strumień światła (przykład takich charakterystyk dla diod F50360 pokazano na rysunku 3).

 

Rys. 3. Charakterystyka ilustrująca zmianę strumieni świetlnych w funkcji temperatury struktur LED

Rys. 3. Charakterystyka ilustrująca zmianę strumieni świetlnych w funkcji temperatury struktur LED

 

 

Zmiana temperatury struktur LED ma także wpływ na ich napięcia przewodzenia (rysunek 4), których standardowe wartości są następujące:
R=2,5 V
G=3,5
B=3,2 V
Widoczna na rysunku zmiana wartości napięć przewodzenia jest niebezpieczna w przypadku napięciowego zasilania LED („napięciowego”=stabilizowanym napięciem z rezystorowym ogranicznikiem prądu), bowiem wzrost temperatury będzie w takim przypadku powodował zwiększenie prądu przewodzenia, co może doprowadzić do szybkiego uszkodzenia struktur.

 

Rys. 4. Zmiana napięć przewodzenia poszczególnych struktur w funkcji temperatury struktur LED

Rys. 4. Zmiana napięć przewodzenia poszczególnych struktur w funkcji temperatury struktur LED

 

 

Do pobrania

O autorze