SSL Tool Center – narzędzia wspomagające projektowanie systemów oświetleniowych z LED

 

QLED

W odróżnieniu od przedstawionych wcześniej narzędzi, QLED jest programem wymagającym instalacji. Do pracy potrzebne są również:

  • Microsoft .NET Framework,
  • Microsoft Visual Studio 2005 Redistributable,
  • Microsoft Visual Studio 2005 Redistributable Service Pack1,
  • Microsoft Visual Studio 2008 Redistributable,
  • Microsoft Visual Studio 2008 Redistributable Service Pack1.

Niestety, QLED to wyrób komercyjny. Przewidziano dla niego licencje roczne, wieczyste i czasowe. Instytucje edukacyjne mogą korzystać ze zniżek, co jest często stosowaną praktyką. Dostępna jest też 14-dniowa wersja trial . W każdym przypadku do pobrania plików z serwera konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się.
QLED jest przeznaczony do projektowania modułów wykorzystujących diody Power LED LUXEON. Za jego pomocą można dokonywać symulacji termicznej prowadzonej w czasie rzeczywistym. Projektowanie przebiega w sposób znacznie różniący się od opisanych wcześniej narzędzi. Praca jest zbliżona do typowego, 3-wymiarowego programu typu CAD. Ze względu na to, że QLED jest programem, a nie tylko skryptem wykonywanym w trybie on-line , komfort pracy jest dużo wyższy.

 

Rys. 6. 3-wymiarowy model termiczny modułu oświetleniowego z trzema diodami świecącymi mocy

Rys. 6. 3-wymiarowy model termiczny modułu oświetleniowego z trzema diodami świecącymi mocy

 

 

Do dyspozycji jest bogato wyposażona listwa narzędziowa, każda praca może być zapisywana jako niezależny projekt. Dużym ułatwieniem jest Wizard prowadzący projektanta „za rękę” w kolejnych etapach projektowanego modułu. Efektem pracy jest stworzenie 3-wymiarowego modelu przedstawiającego przestrzenny rozkład temperatur (rys. 6). Zmieniając poszczególne parametry można obserwować, jaki mają one wpływ na końcowy rezultat.

 

LED Reliability Tool

Końcowego użytkownika instalacji oświetleniowej na pewno będzie interesowała niezawodność przyjętego rozwiązania. LED Reliability Tool pozwala szacować ten parametr, przy założeniu stosowania diod LUXEON. Parametrami od których zależy żywotność diod świecących są przede wszystkim: prąd i temperatura złącza. Każda z tych trzech wielkości (żywotność, prąd i temperatura złącza) jest obliczana w odniesieniu do pozostałych dwóch.

 

Rys. 5. Obliczenia niezawodności w LED Reliability Tool - porównanie dwóch rozwiązań

Rys. 5. Obliczenia niezawodności w LED Reliability Tool – porównanie dwóch rozwiązań

 

 

Na rys. 5 przedstawiono przykładowe porównanie dwóch rozwiązań wykorzystujących diody LUXEON Rebel wyprodukowane w technologii AlInGaP i InGaN. Parametrami wejściowymi był tu prąd diody i przyjęta żywotność diod, obliczono natomiast temperaturę złącza jaka wystąpi przy przyjętych założeniach. Na podobnej zasadzie są wykonywane pozostałe symulacje.

Podsumowanie

Opisane narzędzia wchodzące w skład zestawu SSL Tool Center mogą być przydatne dla inżynierów zajmujących się konstruowaniem nowoczesnych systemów oświetleniowych bazujących na diodach Power LED. Szczególnie cennym będzie program QLED, uwzględniający w obliczeniach najdrobniejsze szczegóły techniczne projektowanych modułów. Obliczenia wykonywane w trybie on_line należy traktować raczej szacunkowo, dziwić więc może dokładność podawanych wyników (w sensie matematycznym). Wadą przedstawionych narzędzi jest też ograniczona do jednego producenta możliwość doboru diod świecących mocy. Z drugiej strony, jest to często stosowana praktyka, mająca na celu promocję określonej grupy wyrobów.

O autorze