STM32F107 i kolorowy LCD-TFT z rezystancyjnym touch-panelem

 

 

 

W artykule przedstawiono procedury programowe umożliwiające sterowanie pracą wyświetlacza LCD-TFT wyposażonego w ekran dotykowy (touch-panel rezystancyjny). W przykładzie zastosowano wyświetlacz PT0282432T firmy Palm Technology (dostępny w ofercie firmy TME), o przekątnej 2,8 cala i wymiarach matrycy 240×320 punktów. Wyświetlacz jest obsługiwany przez sterownik zgodny z układem HX8347 firmy Himax. Obsługę touch-panela zapewnia wyspecjalizowany przetwornik A/C oznaczony symbolem AR1020 (także z oferty TME).

 

 

Spośród wielu sposobów odczytu pozycji palca lub innego wskaźnika przyłożonego do wyświetlacza (pojemnościowe, mikrofalowe, wykorzystujące podczerwień lub falę powierzchniową) największą obecnie popularnością cieszą się metody polegające na pomiarze rezystancji w punkcie przyłożenia przeźroczystych nakładek na ekrany (touch-paneli). Współczesne touch-panele rezystancyjne są dostępne w wielu konfiguracjach, różniących się między sobą przede wszystkim liczbą przewodów wyprowadzonych z powierzchni rezystancyjnych. W wyświetlaczach o niewielkich wymiarach (do 8…10 cali) są zazwyczaj stosowane touch-panele 4-przewodowe, których budowę pokazano na rysunku 1.
W tabeli 1 zestawiono najważniejsze cechy touch-paneli o różnej liczbie przewodów.

 

Rys. 1. Budowa wewnętrzna współczesnego touch-panela 4-przewodowego

Rys. 1. Budowa wewnętrzna współczesnego touch-panela 4-przewodowego

 

 

Tab. 1. Zestawienie podstawowych cech touch-paneli o różnej liczbie przewodów

Cecha 4-przewodowe 5-przewodowe 8-przewodowe
Liniowość Bardzo dobra Słaba Bardzo dobra
Moc zasilania Mała Średnia Mała
Stabilność termiczna Słaba Słaba Możliwa autokompensacja
Trwałość Średnia Duża Średnia
Cena Niska Średnia Średnia
Liczba dostawców Wielu Wielu Bardzo niewielu

 

Touch-panel jest zazwyczaj naklejany lub nakładany na wyświetlacz LCD i jest zbudowany z dwóch rozdzielonych warstw folii z nałożoną na całej powierzchni warstwą rezystancyjną. W chwili naciśnięcia zewnętrznej folii za pomocą palca lub specjalnego piórka folie stykają się ze sobą tworząc dwa dzielniki napięcia referencyjnego, zwarte ze sobą poprzez rezystancję styku folii (spora liczba scalonych kontrolerów umożliwia pomiar rezystancji styku, czyli siły naciśnięcia na powierzchnię). Typowe wartości rezystancji liniowo widzianych rezystorów dzielnikowych wynoszą od 180 do ok. 920 ?, a trwałość mechaniczna touch-paneli jest zazwyczaj nie mniejsza niż 1 mln uderzeń piórka, ale są producenci obiecujący trwałość do nawet 35 mln uderzeń.
Podczas dobierania touch-panela do projektowanego urządzenia warto wziąć pod uwagę (i wliczyć – co oczywiste – w jego koszt) gwarantowaną przez producenta liniowość rozkładu rezystancji na powierzchni folii oraz stabilność termiczną masy rezystancyjnej, które to cechy mają fundamentalne znaczenie dla komfortu pisania oprogramowania dla urządzenia i jego późniejszej eksploatacji.

Do pobrania

O autorze