Jednym z bloków funkcjonalnych wbudowanych w strukturę układów Freescale Kinetis jest moduł komunikacji sieciowej nazwany przez producenta jako ENET lub inaczej MAC-NET. Dzięki niemu, po dodaniu zewnętrznego ukladu PHY można stworzyć kompletne rozwiązanie dla komunikacji w standardzie Ethernet. Na rysunku 1 pokazano sposób budowy węzła sieciowego LAN (Local Area Network) wykorzystującego mikrokontroler Kinetis z modułem MAC-NET.

 

Rys. 1. Budowa podstawowego węzła sieciowego LAN z mikrokontrolerem Kinetis

Rys. 1. Budowa podstawowego węzła sieciowego LAN z mikrokontrolerem Kinetis

 

 

Budowa modułu MAC

Moduł MAC-NET składa się z trzech głównych komponentów:

Wymienione komponenty tworzą razem moduł MAC-NET. Do poprawnej pracy moduł ten wymaga współpracy z innymi wewnętrznymi zasobami mikrokontrolera Kinetis.  Ich wzajemne połączenie przedstawiono na rysunku 2.

 

Rys. 2. Połączenie modułu MAC-NET z innymi zasobami wewnątrz mikrokontrolera Kinetis

Rys. 2. Połączenie modułu MAC-NET z innymi zasobami wewnątrz mikrokontrolera Kinetis

 

 

Cechy modułu MAC-NET

Do głównych cech modułu MAC-NET można zaliczyć:

Działanie modułu MAC-NET

W pracy modułu MAC-NET wyróżnić można cztery aspekty działania:

Inicjalizacja

Na inicjalizację modułu MAC-NET składają się następujące kroki:

  1. Włączenie sygnału zegarowego dla MAC-NET
  2. Skonfigurowanie buforów
  3. Zresetowanie kontrolera MAC
  4. Skonfigurowanie wyprowadzeń do pracy w trybie MII lub RMII
  5. Aktywowanie i wyzerowanie przerwań xmit, rx i przerwań od błędów. Ustawienie poziomów i priorytetów dla przerwań
  6. Oczytanie prędkości transmisji z układu PHY i ustawienie takich samych wartości dla modułu MAC-NET
  7. Skonfigurowanie adresu MAC
  8. Ustawienie maksymalnego rozmiaru pakietów
  9. Uruchomienie modułu MAC-NET
  10. Ustawienie modułu MAC-NET do gotowości odbioru danych