ZXLD383 Diodes Inc. (Zetex): niskonapięciowy zasilacz LED

 

 

 

Układ ZXLD383 jest zintegrowaną, wysokosprawną przetwornicą DC/DC zoptymalizowaną do zasilania LED z niskonapięciowych (od 0,9 V) źródeł chemicznych. Wyposażono go w wejście włączające, które można wykorzystać do automatycznego sterowania pracą lampy LED (np. w przypadku lampy ogrodowej, samoczynnie włączającej się w nocy i wyłączającej w dzień) lub regulacji jasności za pomocą przebiegu PWM.

Tab. 1. Podstawowe cechy i parametry układu ZXLD383

  • napięcie zasilania: 0,9…3,3 V
  • maksymalny prąd klucza mocy: 400 mA
  • częstotliwość pracy przetwornicy: 330 kHz
  • średni prąd LED (UF=3,5V): 50 mA
  • obudowa układu SOT23-5

Na rysunku 1 pokazano schemat blokowy tego układu oraz jego schemat aplikacyjny. Podstawowe cechy i parametry zestawiono w tabeli 1.
W niewielkiej obudowie SOT23 z pięcioma wyprowadzeniami zintegrowano kompletną przetwornicę podwyższającą napięcie, wykonaną w niskonapięciowej technologii bipolarnej. Prąd wyjściowy zasilający LED nie jest stabilizowany, jego wartość zmienia się ze zmianą napięcia zasilającego i wartością indukcyjności dławika, zgodnie z wykresem pokazanym na rysunku 2.
Sprawność konwersji energii za pomocą układu ZXLD383 wynosi ok. 85% (przy napięciu zasilającym powyżej 1 V), a niewielkie wymiary niezbędnego dławika wynikają z wysokiej częstotliwości taktowania przetwornicy – 330 kHz.

Rys. 1. Schemat blokowy układu ZXLD383

Rys. 1. Schemat blokowy układu ZXLD383

 

Tutaj jest dostępny opis innego zasilacza dwukatodowych diod 5630 z oferty Seoul Semiconductor.

Rys. 2. Wykres ilustrujący wydajność prądową przetwornicy w zależności od wartości napięcia zasilającego i indukcyjności dławika

Rys. 2. Wykres ilustrujący wydajność prądową przetwornicy w zależności od wartości napięcia zasilającego i indukcyjności dławika

 

Schemat elektryczny układu testowego pokazano na rysunku 3. Układ ZXLD383 zasila w nim nowoczesną, świecącą na biało, diodę LED z wbudowanymi dwiema strukturami świecącymi, zamontowanymi w obudowie typu 5630.

Rys. 3. Schemat elektryczny zestawu testowego ze scaloną przetwornicą ZXLD383

Rys. 3. Schemat elektryczny zestawu testowego ze scaloną przetwornicą ZXLD383

 

Do pobrania

O autorze