LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Niezawodna ochrona silników i elementów instalacji elektrycznej dzięki przekaźnikom monitorującym z zastosowaniem IO-Link

 

 

 

Siemens rozszerzył swoją ofertę aparatów z rodziny SIRIUS o pełen zakres przekaźników monitorujących z interfejsem IO-Link. Przekaźniki te doskonale chronią silniki i elementy instalacji poprzez ciągły nadzór takich parametrów jak temperatura, prędkość, jakość zasilania, wartość prądu oraz napięcia. Do komunikacji przekaźników z urządzeniami sterującymi (np. PLC) wykorzystano standard IO-Link, który umożliwia m.in. przesyłanie danych pomiarowych lub wiadomości diagnostycznych. Przekaźniki serii Sirius 3UG48 monitorują wartości elektryczne i mechaniczne, sprawdzając czy urządzenia pracuje w zadanych zakresach prędkości, zasilania, prądu, napięcia lub współczynnika mocy (cos φ). Przekaźniki Sirius 3RS14 oraz 3RS15 umożliwiają monitoring temperatury za pośrednictwem od 1 do 3 czujników rezystancyjnych lub termoelektrycznych (termopary), dla których zakres pomiarowy wynosi od -99 do 1800 stopni Celsjusza. Mogą one również realizować proste zadania sterowania. Nowe przekaźniki monitorujące Sirius spełniają również swoje zadania bez połączenia IO-Link ze sterownikiem. Niepodważalną zaletą nowych przekaźników jest wysoka elastyczność ich zastosowań dzięki możliwości podłączenia panelu operatorskiego, modułowej budowie i pełnej programowej parametryzacji warunków pracy.

Połączenie nowych przekaźników Sirius z poziomem sterowania poprzez IO-Link pozwala na efektywne, centralne definiowanie parametrów pracy przekaźników, jak również na dokładną lokalizację usterek oraz diagnostykę. Ułatwia to znacznie rozruch i obsługę aplikacji. Przekaźniki wyposażone są w kilka diod sygnalizacyjnych LED i wyświetlacz pokazujący bieżącą wartość monitorowanego parametru, można je zatem wykorzystać bezpośrednio w szafach sterowniczych w celach diagnostycznych. Dane pomiarowe wysyłane są także poprzez IO-Link do centralnego systemu sterowania. Parametry nowych przekaźników z rodziny Sirius mogą być ustawiane bezpośrednio lub za pomocą centralnego systemu sterowania poprzez IO-Link. Synchronizacja danych z wyższymi poziomami sterowania zapewnia bieżącą informację o parametrach systemu. Podczas ewentualnej wymiany jakiegokolwiek urządzenia nowe parametry są przypisywane automatycznie poprzez serwer parametrów, co znacząco ułatwia utrzymanie ruchu. Zastosowanie przekaźników monitorujących Sirius 3UG48 umożliwia także efektywne zarządzanie energią, ponieważ obsługują one wszystkie formaty danych zdefiniowane w profilu Profienergy.

IO-Link jest standardem komunikacyjnym pozwalającym na ujednolicenie sposobu podłączenia do centrali sterowania czujników i urządzeń przełączających poprzez zastosowanie tanich połączeń PtP (point-to-point). Standard IO-Link umożliwia lokalizację usterek i diagnostykę do poziomu czujników/napędów włącznie oraz znacznie upraszcza ich uruchomienie i obsługę, ponieważ parametry pracy urządzeń mogą być ustawiane w zależności od potrzeb z poziomu aplikacji. Pomaga to zwiększyć niezawodność i równocześnie obniża koszty. IO-Link, jako standard typu otwartego, może być stosowany do wszystkich konwencjonalnych magistrali i systemów automatyki.

Więcej informacji na temat nowych przekaźników monitorujących SIRIUS można znaleźć pod adresem: www.siemens.pl/sirius