MicroXplorer: nowy program narzędziowy dla STM32

Mikrokontrolery STM32 tak obrosły w peryferia, że konieczne się okazało wyposażenie ich system multipleksowania linii GPIO. Z jednej strony zyskaliśmy na elastyczności, z drugiej: jak spamiętać wszystkie możliwości i (jest ich niewiele, ale są) ograniczenia?


Z pomocą konstruktorom korzystającym z mikrokontrolerów STM32 przyszedł ich producent – firma STMicroelectronics – której inżynierowie przygotowali prosty w obsłudze graficzny program narzędziowy ułatwiający poprawne skonfigurowanie linii GPIO i przypisanie do nich peryferiów.

Program o nazwie MicroXplorer w dostępnej obecnie wersji 1.1 nie jest jeszcze – niestety – pełnowartościowym narzędziem. Jego podstawowe braki są następujące:  • obsługa wyłącznie mikrokontrolerów z rodzin STM32F105/107 i STM32F205/207 w obudowach LQFP,

  • brak możliwości wygenerowania plików nagłówkowych zawierających opis konfiguracji ustalonej przez użytkownika programu,

  • stabilna praca wyłącznie na platformie Windows XP (według dokumentacji producenta) i Vista (sprawdzone w laboratorium KAMAMI.pl),

  • spora liczba błędów niedociągnięć funkcjonalnych, z których większość jest opisana w dokumentacji programu.

 


Rys. 1. Okno programu MicroXplorer z przykładową konfiguracją peryferii

Rys. 1. Okno programu MicroXplorer z przykładową konfiguracją peryferii


 


Korzystanie z programu jest intuicyjne, jego okno z przykładową konfiguracją wbudowanych peryferii (do tego celu służy lewa część okna) pokazano na rysunku 1. Kolorami oznaczono peryferia, które:  • zostały skonfigurowane i nie wymagają uwagi od konstruktora (zielony),

  • nie mogą być wykorzystywane ze względu na brak dostępnych wyprowadzeń (czerwony),

  • wymagają uwagi (na przykład jakiś blok peryferyjny wykorzystuje linię GPIO, która może być potrzebna do działania bloku oznaczonego kolorem żółtym).

 


Rys. 2. Każde wyprowadzenie mikrokontrolera może być konfigurowane indywidualnie po kliknięciu w nie myszką (opcje dostępne dla każdej linii wyświetlają się w oknie z listą)

Rys. 2. Każde wyprowadzenie mikrokontrolera może być konfigurowane indywidualnie po kliknięciu w nie myszką (opcje dostępne dla każdej linii wyświetlają się w oknie z listą)


 


Użytkownik programu może ręcznie przypisywać funkcje każdemu z wyprowadzeń mikrokontrolera, co wymaga kliknięcia w wybrane wyprowadzenie i wybranie aktywnej opcji z listy, jaka się wyświetla (rysunek 2).


 


Rys. 3. Okno selektora mikrokontrolerów z parametryzacją liczbą i rodzajem potrzebnych w aplikacji bloków peryferyjnych

Rys. 3. Okno selektora mikrokontrolerów z parametryzacją liczbą i rodzajem potrzebnych w aplikacji bloków peryferyjnych


 


Program MicroXplorer wyposażono ponadto w wygodny selektor mikrokontrolerów, z rodziny STM32, ułatwiający wybranie odpowiedniego typu układu w zależności od wymagań co do liczby i rodzajów wbudowanych bloków peryferyjnych. Okno selektora pokazano na rysunku 3.
W obecnej wersji program MicroXplorer nie jest w pełni użytecznym narzędziem, ale trzymajmy kciuki: pomysł firmy STMicroelectronics jest doskonały, ma szansę bardzo skutecznie ułatwić nam życie.

O autorze