Wykorzystanie oscyloskopów R&S®RTO z kanałami cyfrowymi do testowania złożonych systemów wbudowanych

 

Rozszerzenie R&S®RTO-B1 po zainstalowaniu w oscyloskopach R&S®RTO zamienia je w precyzyjne, szybkie i łatwe w użyciu urządzenia do pomiaru sygnałów analogowych i cyfrowych (MSO – mixed signal oscilloscope). Mając dwa do czterech kanałów analogowych, 16 kanałów cyfrowych do rozbudowanej analizy logicznej i możliwość wyzwalania dla określonych protokołów oraz ich dekodowania, oscyloskopy te oferują projektantom sprzętu i oprogramowania potężne narzędzie do analizy systemów wbudowanych.

Narzędzie do analizy złożonych systemów wbudowanych

Im więcej funkcji musi pełnić system wbudowany, tym bardziej staje się złożony i tym większa  jest liczba różnych jego interfejsów pomiędzy elementami cyfrowymi oraz analogowymi. Często występuje sytuacja, gdy w projekcie występują sygnały bitowe, równoległe magistrale synchroniczne i asynchroniczne, a także magistrale szeregowe. By zapanować nad rosnącą złożonością, projektanci muszą analizować wszystkie te interfejsy na różnych poziomach abstrakcji. Z reguły wymaga to skomplikowanych środowisk testowych złożonych z wielu przyrządów, z których każdy obsługiwany jest oddzielnie: przebiegi analogowe są obserwowane na oscyloskopie, sygnały cyfrowe rejestruje analizator logiczny, a protokoły transmisyjne – analizator protokołów.

Rys. 1. Oscyloskop R&S®RTO z zainstalowanym rozszerzeniem analogowo-cyfrowym R&S®RTO-B1

Rys. 1. Oscyloskop R&S®RTO z zainstalowanym rozszerzeniem analogowo-cyfrowym R&S®RTO-B1

 

Instalacja R&S®RTO-B1 w oscyloskopie R&S®RTO pozwala w wyraźny sposób uprościć cały proces. Dzięki temu rozszerzeniu oscyloskop uzyskuje kanały cyfrowe do analizy przebiegów cyfrowych oraz obserwacji szczegółów protokołów. W połączeniu z analogowymi kanałami urządzenia, otrzymujemy potężny przyrząd pomiarowy mający możliwość rejestracji danych, tak jak oscyloskop cyfrowy,  oraz dysponujący funkcjami analizatora logicznego (Rys. 1). Uzyskany w ten sposób oscyloskop może mierzyć jednocześnie kanały analogowe i cyfrowe, pozwalając użytkownikowi na przeprowadzenie analizy zależności sygnałów współbieżnych za pomocą pojedynczego urządzenia. Dzięki temu oscyloskop R&S®RTO jest odpowiedni zarówno dla projektantów sprzętu badających integralność sygnału, jak i programistów pragnących sprawdzić informacje przenoszone w sygnałach.

Praca dwufazowa: akwizycja i analiza

Pracę cyfrowego oscyloskopu można podzielić na dwie kolejne fazy: fazę akwizycji i następującą po niej fazę analizy. Podczas akwizycji dane o spróbkowanych sygnałach są zapisywane w pamięci. Podczas analizy uzyskane w ten sposób przebiegi są badane i przekazywane na wyjście.

Gdy oscyloskop R&S®RTO jest skonfigurowany jako urządzenie analogowo-cyfrowe, pracuje w trybie dwufazowym zarówno z sygnałami analogowymi, jak i cyfrowymi. Przez cały czas zachowuje się tak, jak konwencjonalny oscyloskop obsługujący kanały analogowe i cyfrowe. Liczba kanałów i ich możliwych ustawień sprawia, że bardzo istotny staje się jasny i prosty sposób konfiguracji. Urządzenia R&S®RTO rozwiązują ten problem stosując płaską strukturę menu i diagramy przepływu sygnału. Dzięki temu korzystanie z oscyloskopów jest intuicyjne, nawet z zainstalowanym rozszerzeniem R&S®RTO-B1. Menu jest przezroczyste, dzięki czemu nie zakrywa okien pomiarowych – każda zmiana ustawień wpływająca na rysowane przebiegi jest natychmiast widoczna. Aby poprawić przejrzystość, możliwe jest również grupowanie przebiegów na ekranie w osobnych oknach.

Możliwości rozszerzenia R&S®RTO-B1

  • 16 kanałów cyfrowych, częstotliwość próbkowania do 5 miliardów próbek na sekundę z rozdzielczością czasową 200 ps. Pamięć na 200 milionów próbek pozwoli dostrzec nawet krótkie, rzadko występujące wahania.
  • Szybkość akwizycji i analizy do 200.000 przebiegów na sekundę w kanałach cyfrowych i analogowych pozwoli na szybkie wykrywanie rzadkich zjawisk.
  • Dwie aktywne ośmiokanałowe sondy o dużej impedancji wejściowej (100 kΩ) i niskiej pojemności wejściowej (4 pF) zapewniają wierne odwzorowanie sygnału oraz niskie obciążenie punktów pomiarowych, regulowana histereza pomaga wyeliminować szumy.
  • Wtyczki instalowane przez użytkownika

O autorze